Bojos per la supercomputació

Petit resum de totes les sesions que anem fent

Introducció al programa i el curs