Bohemia Dart Cup 2023/24

Co je BDC

Bohemia Dart Cup (BDC) je turnajový seriál Unie šipkových organizací, do kterého se započítávají všechny turnaje dospělých (jednotlivců a dvojic), které byly příslušným krajem podporovány a jichž se zúčastnilo alespoň 5 přihlášených (jednotlivců nebo dvojic) v období od 17. 4. 2023 do 14. 4. 2024 včetně. Do finálového turnaje se nominuje cca 700 nejlepších z jednotlivých krajů.

BDC má být především zábavným bonusem. Je na každém, jestli a jak si ho užije sportovně a společensky a jestli a jak moc si odkrojí z garantovaných 288.800 Kč (konkrétní částky viz sekce Odměny).

BDC v krajích

V základní části se v každém kraji vede jednotný žebříček bez rozdílu kategorií a pohlaví. V krajích si započítávané turnaje jsou rovny. Tzn., že jsou do BDC bodovány jednotně, bez ohledu na kategorii turnaje. Do BDC se nezapočítají turnaje, jejichž pořadatelem je „republiková“ Unie, bez ohledu na to, v jakém kraji by se takový turnaj konal. Za start v turnaji obdrží každý hráč 100 bodů, za každou další pozici (dle DKO) získá 10 bodů. Bodování se zastavuje na 32 účastnících. Při vyšším počtu se již body nenavyšují.

Aby se hráč mohl zúčastnit finále BDC, musí být v žebříčku kraje na místě, které účast dle stanovených kvót dovoluje a musí mít odehráno minimálně 40 turnajů. Turnaje může odehrát kdykoliv v období od 17. 4. 2023 do 14. 4. 2024 s tím že turnaje musí být zadány do systému nejpozději 15. 4. 2024.

Počty postupujících do finále z krajů se liší. Klíčem pro určení počtu postupujících je celková účast v krajských turnajích za minulý ročník. Více k postupovým kvótám v sekci Žebříčky.

Finálový turnaj BDC

sobota 4. 5. 2024 KD Králíky u Nového Bydžova

Finálový turnaj BDC má dvě části: základní a finálové play off. Pro základní část finálového turnaje budou postupující rozděleni do 4 kategorií mužů (A, B, C, D+) a 2 kategorií žen (A&B a C&D+). Každá kategorie hraje základní část samostatně. Každá z kategorií bude hrát nejen o postup do play off, ale i o finanční odměny, které jsou pro všechny kategorie jednotné a jsou do 20. místa (více viz sekce Odměny).

V základní části hrané po kategoriích se hraje švýcarským systémem (ŠVS). V kategoriích mužů A, B a žen A+B se hraje hra 501 DO na 2 hrané legy, v kategoriích mužů C, D+ a žen C+D+ se hraje hra 301 DO také na 2 hrané legy. Minimálně si tak zahrají ženy 5 - 7 utkání v základní části, muži pak cca. 7 utkání (dle konečného počtu přihlášených).

Minimálně 64 nejlepších v základní části postoupí do finálového play off, ve kterém se již nezohledňují hráčské kategorie a ani pohlaví nominovaných a hraje se jedno společné play off. Ze dvou početně nejsilnějších kategorií postoupí z každé minimálně 14 nejlepších (plus všichni hráči se stejným počtem získaných bodů, jako má hráč na 14. místě). Ze dvou početně nejslabších kategorií postoupí po 8 nejlepších (plus všichni hráči se stejným počtem získaných bodů, jako má hráč na 8. místě). Ze zbylých dvou kategorií pak po 10 nejlepších (plus všichni hráči se stejným počtem získaných bodů, jako má hráč na 10. místě), což je tedy zmiňovaných min. 64 finalistů. Také ve finálovém play off se bude hrát o finanční odměny, které si odnese šestnácka nejúspěšnějších (více viz sekce Odměny).

Startovné ve finále činí 300 Kč a kredity se nevhazují. ¼ startovného bude využita na částečné pokrytí režie finálového turnaje a ¾ budou rozlosovány mezi účastníky finále BDC. Garantovaná výše losovaných odměn je 88.000 Kč a garantovaná nejvyšší losovaná cena bude mít hodnotu 9.999 Kč. V případě, že ¾ ze startovného přesáhnou částku 88 tisíc, bude adekvátně navýšena hodnota losovaných odměn (více viz sekce Odměny).