Nyt på siden

18. januar 2018

E. Karstensens oversigter over slægterne Holm, Kehling, Stub og Thomsen - og deres gårde

18. januar 2018

Læs kilder til istandsættelsen af kirkens altertavle, prædikestol og krucifiks i 1935 og de forudgående tanker om en mere omfattende restaurering

17. januar 2018

Flere videoer fra Bogø Revy

I dag er der endnu mere video fra revyen 2009 - i alt en time mere.

16. januar 2018

Husbesøg på Bogø Hovedgade for 100 år siden

Kom indenfor hos Rasmine og Christian Andersen. Men se dem først som ungt gårdejerpar på Østerskovgård.

15. januar 2018

Gårdejer Kargaard Svans slægtshistorie

Fire sider med Kargaard Svans beretning.

Berørte gårde er bl.a. Dalmosegård, Kræsinggården, Kehlinggård, Nørrebækgård, Nybygården, Skovgården, Egely og Billegården.

15. januar 2018

Gårdejer Hans Christian Thomsen, Skovgården

En kort biografi, ca. tre sider.

14. januar 2018

Rasmus Stæhrs dagbog 1803

Notater fra januar 1803

13. januar 2018

Videoer fra Bogø Revy

Se videoer fra revyerne 2009, 2011, 2013 og 2014

6. januar 2018

Brugsen i én etage!

I 1905, da Brugsen blev bygget, var den kun i én etage. Førstesalen blev tilføjet i 1923. Vi har et postkort, hvor man i baggrunden ser den énetages Brugs. Rul ned til nr. 131 på siden om Bogø Hovedgade. Dér er der lidt mere om bygningshistorien.

5. januar 2018

Lidt nyt på siderne om de enkelte gårde

Tanggården har vi lagt Kaj Larsens optegnelser om ejerforholdene ind. Desuden er der lidt nyt på Birkagergård, Enggården, Falstergården, Holmegård, Kathøj , Østerskovgård og Ålborggården.

3. januar 2018

Nu er melodien til Bogøvalsen også på siden

Til sang nr. 18 Bogøvalsen har vi skrevet melodien ind. Som lydfil ligger den her, og vi har også fremstillet en pdf-fil med noderne.

31. december 2017

Tilstandsrapport for Bogø Kirke, "bizarre og herlige Figurer"

En længere sag på tre sider fra 1803: "Hvelvingen i Choret, som er bemalet med bisarre og herlige Figurer, burde overhvidtes."

Et enkelt citat mere: Gulvet under Kirkestolene paa begge Sider /:den øverste Fruentimmer=Stoel undtagen:/ er den bare Jord. - Det burde overalt belægges med Brædder. Gulvet i Vaabenhuset kan passere. Kirkestolene paa begge Sider, som for det meste hverken ere brugbare eller anstændige, men Deels staae op og ned, Deels ere Brøstfældige, og Deels mangle enkelte Stykker, som vel blive for vidtløfftigt her at opregne; - behøve heelt igiennem at ombygges og males.

30. december 2017

Nu er der melodier til 16 Bogøsange

Siden er opdateret med links til lydfiler med melodierne.

Til sang nr. 6. Hvor Havet slaar har melodien ikke været kendt tidligere. Vi er sikre på, at vi har fundet den rigtige.

27. december 2017

Tilladelse til fragtmandskørsel

Tilladelsen fra Præstø Amts Trafikudvalg gælder drift af ruten mellem Vordingborg og Stege samt på Møn og Bogø fra 1966 til 1974.

26. december 2017

Melodier til Bogøsange

Ved nogle af titlerne er der nu link til lydfiler med melodierne. Der kommer flere efterhånden.

25. december 2017

Elektrificeringsgraden i Danmark i 1941

Bogø lå i toppen blandt danske sognekommuner. Se kortet!

25. december 2017

OCR-scanning af tre sider i Bogø Sparekasses jubilæumsskrift 1873-1923

Som en smagsprøve bringer vi den OCR-scannede tekst fra siderne 23-25 af jubilæumsskriftet. Det er Google, der stiller OCR-værktøjet til rådighed. Fordelen er, at ordene i den scannede tekst er søgbare. Prøv det med luppen i øverste højre hjørne.

23. december 2017

Til Signe Christiansen og Christian Hartmanns bryllup i 1891 var der forfattet en yndig sang i otte vers om købmandens kærlighedslængsler og deres løsning i Bogø Østerskov. Parret havde en købmandsgård der, hvor nu Bogø Brugs ligger. Sangen går på folkemelodien ”Der vanker en Ridder mellem grønne Træer” fra Heibergs "Elverhøj". Med noder og lydfil.

21. december 2017

En liste over alle menighedsrådsmedlemmer fra 1903 til 2013 er placeret under Personalia - Biografier - Menighedsråd i søgbart format. Prøv søgefunktionen ved luppen i øverste højre hjørne og søg på et menighedsrådsmedlems navn, f.eks. Florander.

21. december 2017

De historiske billedvandringer

Der er nye billeder og tekster på Bogø Hovedgade 107-135.

Nye billeder fra Søvangsvej 17.

Nye billeder fra Bogø Badehotel.

19. december 2017

På den historiske billedvandring ad Bogø Hovedgade er der to skråfotos af Bogø Kostskole med bygningsnavne (2014) og fodboldbane og multibane (2016), samt et nyt foto af købmand Tjørnebys forretning, Bogø Hovedgade 158.

18. december 2017

Licitation over Bogø Havn i 1860

For 157 år siden afholdt Bogø Sogneforstanderskab den første licitation over de arbejder, der med tiden førte til, at man fik en egentlig havn på Bogø. Det skete i 1860. Se, hvor lang anlægsbroen skulle være, og hvordan den skulle udføres.

16. december 2017

Bogø var en udpræget søfartsø. Det fremgår af statistik fra 1890 og 1901. De markante statistikker præsenteres i let overskuelige lagkagediagrammer.

Se også de instruktive grundplaner over Bogø Navigationsskole fra 1885.

På den historiske billedvandring ad Bogø Hovedgade er der nyt materiale omkring numrene 136-148.

15. december 2017

Grønært, den lille, sødygtige model af færgen Ida, er kendt af mange. Den blev bygget i 1988. Vi bringer et par billeder af det nybyggede skiw og manden bag på siden om færger.

15. december 2017

Beskrivelsen af fibervirksomheden Ucomposites på Ålborgvej er i dag blevet udbygget en hel del.

15. december 2017

Nyhedsbrev af 15. december 2017 fra Bogø Lokalhistoriske Forening er udkommet. De eksemplarer, som skal håndomdeles eller besørges per email, bliver der taget hånd om i juledagene.

14. december 2017

Barndommens jul på Bogø 1920

Kjeld Ladefoged fortæller om sin barndoms jul på Bogø omkring 1920 og den eventyrlige juleindkøbstur til Stubbekøbing med færgen "Frem".

13. december 2017

Færgefart

Transporthistorie: færgefarten mellem Bogø og Stubbekøbing siden 1898.

13. december 2017

Fabrikation og fremstillingsvirksomhed. Om Celius' pibefabrik på det gamle mejeri, om Jupiter Værftet, om Jupiter Plast, om Ucomposites.

12. december 2017

Avisomtaler af Bogø Mølles restaurering i 1970'erne med bl.a. ny spånbeklædning på siderne.

12. december 2017

Under menuen Oldtid har vi lagt dette opslag: "Kvindefigur af bronze fra Farø. Yngre bronzealder, dvs. mindst 2.500 år gammel".

8. december 2017

Bogø Folketælling 1834. Originalen er på 28 sider og omfatter 879 navne. Originalen præsenteres for at vise udgangspunktet for indtastningen i Dansk Demografisk Database. Siden er interaktiv, og man kan bladre i den og forstørre den efter ønske. Bedst på en stor skærm.

7. december 2017

Bogø Kommunes arkivalier i Rigsarkivet. Interaktiv side med oversigt over kommunens arkivalier i Rigsarkivet.

Matriklerne og deres ejere/beboere i 1932 og 1950. Matriklerne står i nummerorden. Nyttigt, når man skal slå op, hvem, der boede hvor hvornår.

6. december 2017

Bogø Kostskoles forstander H.B. Kragh fortæller om livet på skolen i 1942, og Christian Bille beretter om sine oplevelser som ålestanger. Begge beretninger findes på siden Fortællinger.

5. december 2017

Der er nu en del historiske billeder fra Skåningevej.

2. december 2017

Bogø - et politisk centrum -1326

I 1326 rykkede Bogø i nogle sommerdage ind i de landspolitiske begivenheders centrum. Læs Bogøtraktaten af 1326 på plattysk med den danske oversættelse i spalten ved siden af. Bedst på en stor skærm.