Kargaard Svans slægtshistorie

Der er en del billeder af relevans for nedenstående slægtshistorie på siden med Janni Riises billeder.

Slægten Ålborg-Poulsen, Nielsen (Svan) fra gård matr.nr. 11 "Dalmosegård"

Udarbejdet af Kargaard Svan

Matr. nr. 11: Før udflytning lå denne gård på pladsen, smedjen ved Smedemosen og huset Vestergade nr. 17 (Emil Hansens) er stuelængen fra den tid indtil 1835.

Arealet var Holger Skånings samt arealet ud til Evald Thomsens "Egely" det der var Holgers var aftægtshus, ca. 1850 blev Hans Hansens skolejord.

Ejere af gården: 1769 Jens Nielsen, 1798 Jens Ålborg, 1805 ligeså, 1811 Poul Ålborg derefter Niels Poulsen-Ålborg, død 1835 ved at tage for hårdt på en sten, da han flyttede gården ud.

Enken Ane Katrine byttede derefter ejendom med Vandmølleren (kaldet) og kom ned på ejendommen i Nyby mark (nu fhv. uddeler Niels Jensen). I dette ægteskab var to sønner: Hans Peter Nielsen f. 1831 og Poul Nielsen, begge med tilnavnet Ålborg (senere Svan-sønnerne efter deres stedfar). Poul druknede ved et forlis i Atlanten 1863.

Hans Peter sejlede som ung, var med vagtskib i Vestindien 1849—50. Var der med til at tage den sidste sørøver — skibet var "Vigilant". Dette var en meget fin og hurtigsejlende skonnert, der derefter blev postskib derude.

Hans Peter blev gift 1854 med [Ane] [C/]Kat[h]rine Hansdatter fra "Kræsinggården". Hun var ung enke efter skibsfører Bille (Billeslægten vistnok i Nyby). Katrine og Bille skulle overtage halvdelen af Kræsinggårdens jord og bygge, men Bille ville sejle en sommer til, to gange til Island, den sidste gang forliste skibet under en storm ved Island, ingen kom frem. Katrines far, Per Kræsing, døde 1853, og derefter blev jorden delt i to dele, og gården, nu "Nørrebæk", blev bygget 1854-55. I ægteskabet var der 6 børn. Katrine døde 1878, Hans Peter 1909.

Ane Cathrine Hansdatters skilsmisse fra hendes første mand, Jacob Peder Bille, der druknede i foråret 1849 under en fart på Island med jagten "Adonis". Annonce i Kiøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 27. juli 1852. Mediestream. Ifølge Københavns skibsliste udklarerede jagten "Adonis" til Island den 27. marts 1849.

Hans Peter Nielsen (Svan), (20. januar 1831-22. juni 1909) - gift 1854 med ...

Fotograf Jens Peter Jensen, Helsingør, var årgang 1872 og købte sin forretning ca. 1900. De to fotografier må altså være affotograferet af ham efter ældre forlæg. Oplysningerne om fotografen stammer fra Ann Vibeke Knudsens fotohistorie.com

Ane Cathrine (Kathrine) Hansdatter (Kræsing) - (født 4. februar 1826 - død 3. januar 1878).

Sine f. 1856 g.m. Søren Farø, deres børn:

1. Cavour g.m. Johanne fra Lille Skensved. Datter Karen g.m. Bruno Clausen.

2. Georg g.m. Annaf. Clausen. Deres søn: Karl Ingvard g.m. Edith Sønderup.

3. Charles døde 8 år gammel.

4. Ove g.m. Amanda. Datter Grethe g.m. Knud Petersen.

5. Ranka g.m. Georg Petersen, Farø, søn Mozarth.

Niels Peter Hansen Svan, f. 1858, g.m. Kirstine Margrethe Thomsen, deres børn:

1. Hans Kargård f. 1892 d. 1894.

2. Dorthea g.m. Peter Albrekt, deres børn:

Aksel, g.m. Anna Due.

Agnete Albrekt Nielsen.

Svend Aage g.m. Vera Sønderup

3. Karen Hansine g.m. Johannes Hansen. Ingen børn.

4. Anna Pouline g.m. Carl G. Madsen, deres børn:

Jørgen g.m. Alice Petersen.

Herluf g.m. Poula Løsekrug.

Betty g.m. Kaj Nielsson.

5. Inger Oline g.m. Hans F. Hansen, deres børn:

Ruth, g.m. Anders Erling Andersen

Erik, g.m. Karen Jørgensen.

6. Hans Kargård (f. 1903) g.m. Ebba Meilby Larsen, deres børn:

Ejler g.m. Inga Isaksen.

Ingrid g.m. Kurt Hansen.

7. Ester g.m. Jens Olsen, deres børn:

Niels g.m. Sigrun

Jørgen g.m. Marianne

8. Rigborg Marie g.m. Gunner Rasmussen, deres børn:

Grethe g.m. Henning Andersen

Per.


Niels Peter og Stine Svan, 1924.

Niels Peter og Stine Svan, ca. 1916-17, med de hjemmeværende børn. I forreste række er de flankeret af Rigborg og Ester. I bagerste række er det fv. Inger, Kargaard og Anna. Originalen findes i Ejler Svans samling og i Bogø Lokalhistoriske Arkiv.

Familien Svan fotograferet på Stormgård i 1924. Forreste række: Ester født 1906, Niels Peter Svan født 1858, Anna Kirstine ( Stine) født 1866, Rigborg født 1910. Bagerste række: Dorthea (Thea) født 1893, Hansine født 1895, Kargaard født 1903, Inger født 1900 og Anna født 1897. Digital kopi i Bogø Lokalhistoriske Arkiv. Originalen i Ingrid Svan Hansens samling og i Bogø Lokalhistoriske Arkiv.

Anders Hansen Svan, f. 1861. g.m. Anna Carstensen. Deres børn:

1. Karl Svan g.m. Ane f. Christensen. Deres børn:

Bent,

Carsten,

Torben.

2. Ragnhild g.m. Mourits Mohr. Datter Anna Margrethe, (Dud i)

3. Ejner Svan, g.m. Marie Breitenstein, børn: Kaj og Inge.

Povl Svan. Død 1869.

Mette Kirstine, g.m. Rasmus Jensen. Deres børn:

1. Katrine g.m. Laurits Keis. Søn Kaj, død ca. 30 år gl.

2. Anna Pouline g.m. Jørgen Nielsen. Døtre, Inger og Hjørdis.

3. Peter g.m. Anna. Søn, Frede.

4. Olga g.m. Cajus Olsen. Børn: Ellen, Gunnar, Svend, Jens, samt to til.

5. Valdemar, død efter at være kvæstet ved træfældning i Bogø Skov, ugift.

6. Hansine g.m. Viggo Jensen. Sønner: En er togfører, den anden, Jens, er slagter på Bogø.

7. Karl, ungkarl.

Kristian Svan g.m. Emma, ingen børn, købmand i Helsingør.

__________________


Da Niels Peter, Anders og Christian altid blev kaldt Svan-sønnerne, bestemte de 1892 at købe navnet Svan for den og følgende slægter

Svannavnet var kommet ind i familien ved, at enken Ane Katrine efter Niels Poulsens død blev gift med skibsfører Ole Petersen Svan fra Nyby. Han var ud af en bådsmandsslægt, der var kommet til øen i 1700-tallet, hvorfra vides ikke.

Ane Katrine og Ole Petersen Svan fik to børn, Sine og Hanne.

Sine blev gift med skibsfører Lars Petersen (skovfoged) og overtog ejendommen i Nyby. Sine og Lars havde fire børn:

Ole Peter Svan g.m. Martine. Sønner: Hans Aage, Aksel og Gunnar.

Anna g.m. Møller Breitenstein. Børn:

1. Johannes

2. Marie

3. Andreas

4. Svend

5. Harald

Jenny, ugift, Husbestyrerinde.

Sophus g.m. Elna, ingen børn, købmand i Roskilde.

Lisegården, fæstegård nr. 9 derefter matrikel nr. 5.

Ejer 1769, Hans Rasmus Petersen, 1795 Peter Jensen Lise, der delte gården mellem tre børn 1810. Sønnen Anders Lise fik den udflyttede gård blev kaldt "Skovgården". Denne blev 1822 solgt til børn fra Falster og 1827 blev "Skovgården" solgt til Cresten Kargaard Thomsen fra Toftlund i Sønderjylland, han var kreaturhandlersøn, hans far havde frihedsbrev med ret til at handle overalt i kongeriget og hertugdømmerne, han døde 1848 på Skovgården og blev begravet på Bogø kirkegård. Hans navn var Thomas Jørgensen, f. på gården "Karkouw" i Seem, hans frihedsbrev havde han med, og dette har undertegnede.

Cresten og to brødre fik en stor drift stude som arveforskud. De drev i 1825 til København fra Toftlund med disse stude, solgte dem og delte pengene. Den ene bror købte Havnsø mølle ved Holbæk, den anden startede et bryggeri ved Århus. Cresten kom til Bogø mølle som svend, blev der forlovet med pigen Dorthe, datter fra "Kehlinggården" vest (Aage Carstensen) hendes mors moster var "den hvide pige".

Cresten og Dorthe blev gift 1827 og flyttede ind på Skovgården, de havde tre sønner, kæmper som deres far, Hans, Johannes og Ole.

1. Hans Christian Thomsen var med i 1848 med linjeskibet "Prins Christian" da det sprang i luften ved Eckernförde. Blev gift 1863 med Karen, datter af gårdmand Hemming Jørgensen, Vollerup. 1864 måtte Hans med igen, denne gang med et vagtskib ved Als, under transport til Fyn, da han kom hjem, byggede han Skovgården op som den er i dag.

Hans og Karen fik to døtre: Anna Kirstine Margrete g.m. Niels Peter Svan, og Kristiane, g.m. Niels Anton Riise, de overtog Skovgården 1897 indtil 1928 da datter Karen og svigersøn Hans Nielsen overtog og afstod til sønnen Carlo, der senere har solgt ud af familien.

Kristiane og N.A. Riises børn:

Thora g.m. N.P. Christiansen, "Nybygården". Sønner Aage og Knud.

Hans g.m. Johanne f. Staunstrup. De ejede "Billegården". Døtre: Else og Janni.

Georg g.m. Dagmar, f. Mullerup, de ejede gården på Vesterskov. Børn: Anny og Niels.

Karen g.m. Hans Nielsen f. Lolland. Skovgården. Børn: Doris, Carlo, Gunvor.

Gunvor g.m. Sv.E. Olsen, f. i Hornbæk. Overtog hønseriet Orio. Børn: Ole, Bjørn, Marianne.

2. Johannes Thomsen, g.m. Katrine, de ejede gården "Egely". Deres børn:

Cresten Thomsen g.m. Marie, f. Kræsing, overtog Egely, børn: Johannes, Valborg, Peter Evald.

Thomas P. Thomsen, g.m. Olga, byggede "Thomasminde". En søn, Hans Kristian, død efter sygdom.

Rasmine, g.m. J.P. Karstensen, skibsfører, 2 børn: Ellen og Edvard, ingeniør.

3. Ole Thomsen g.m. Anna fra Vordingborg. Han var skibsfører, boede i København: 2 døtre, der begge blev gift med kaptajn Gundel, som blev enkemand ved den førstes død. Det var kaptajn Gundel, der førte emigrantdamperen "Norge", der i 1904 på vej fra København til New York stødte på et rev syd for klippeøen Rockall i Atlanten vest for Hebriderne og sank med mange ombord, mest polakker og skandinaver. 629 ud af de i alt 727 passagerer druknede. "Norge"-katastrofen blev en af de mest omfattende skibskatastrofer i Europa i fredstid, blot otte år inden Titanics forlis.

[Signeret Kargaard Svan]

Gårdejer Hans Kargaard Svan, Nørrebækgård, 1903-1984. Han blev gift med Ebba Meilby Larsen i 1929. Parret fik to børn, Ejler og Ingrid. Kargaard Svan var formand for Bogø Andelsmejeri fra 1936 til 1957. Medlem af bestyrelsen for Bogø Sparekasse fra 1937 og af forretningsudvalget fra 1937 til 1940. Formand for tilsynsrådet fra 1948. Sognefoged 1959-1973. Han var tillige en flittig lokalhistoriker.

Ebba og Kargaard Svan i haven på "Nørrebæk" ved deres sølvbryllup i juli 1954; flankeret af sønnen Ejler og datteren Ingrid. Foto: C.E. Lorentzen, Stubbekøbing.