Christen Berg

Christen Berg var sognerådsformand fra 1. januar 1871 til udgangen af 1877.