A.P. Andersen

Førstelærer Arnold Peter Andersen (1879-1962).

A.P. Andersen var formand for sognerådet i 18 år, 1918-1935.

Bogø får ny sognerådsformand pr. 1. april 1935. Arnold Andersen afløser A.P. Andersen, der har siddet som formand i 18 år.

Møns Folkeblad, 28. marts 1935.