Christian Frederik Julius Svava Jensen

Christian Frederik Julius Svava Jensen - i kirkebøgerne ofte stavet Kristian Frederik Julius Jensen, men ved dåben skrevet Christian Frederik Julius Jensen.

Christian Frederik Julius Jensen - Svava Jensen - født i Spjellerup Sogn 2.3.1848 som søn af skovfoged Mads Jensen og hustru Marie Kirstine Unger, Strandskov. Han druknede i julestormen den 25. december 1902 ved forlis ud for Hundested med sin skonnert "Svava".

Chr. Neuhaus-portræt fra Lokalarkiv for Møn.

Skonnertbriggen Svava af Bogø forliste julenat 1902 i Isefjorden ud for Hundested

Kirsten Jensen Svava, f. Nielsen, 12.6.1856. Datter af indsidder Niels Hansen og hustru Thrine Margrethe Olsdatter.

20.1.1909 fik hun bevilling til fremtidig at føre navnet Kirsten Jensen Svava.

Billede fra Lokalarkiv for Møn.

Svigerdatteren Thea Svava. Thea Oline Svava, f. Andersen, f. på Bogø 20.6.1891. Datter af gårdejer Rasmus Peter Andersen og hustru Mette Kirstine Petersen af Bogø. Familiebåndene forklarer, at billedet sidder i et album fra Stub-familien. Det kommer tydeligt frem i kredsen af faddere, hvor vi bl.a finder Rasmine Jørgensen (Stub) fra Luemosegård og hendes kusine Olavia Andersen Holm fra Bondegård og dennes kommende mand, lærer Peder Lydik.

Thea Svava var gift med lærer Mouritz Olaf Jensen Svava, f. på Bogø 12.10.1888, søn af skibsfører Kristian Frederik Julius Jensen og hustru Kirsten Nielsen af Bogø.

Thea stammede fra den gård, som blev kaldt Bogøstedet, matr. 32a, nu Ålborgvej 31. Den havde hendes far fået skøde på 12.2.1874.