Christian Frederik Julius Svava Jensen

Skonnertbriggen Svava af Bogø forliste julenat 1902 i Isefjorden ud for Hundested