Christian Frederik Julius Svava Jensen

Christian Frederik Julius Jensen - Svava Jensen - født i Spjellerup Sogn 2.3.1848 som søn af skovfoged Mads Jensen og hustru Marie Kirstine Unger, Strandskov. Han druknede i julestormen den 25. december 1902 ved forlis ud for Hundested med sin skonnert "Svava".

Skonnertbriggen Svava af Bogø forliste julenat 1902 i Isefjorden ud for Hundested