Ole Marius Hansen Lise

Fra Navigatørernes håndbog

Ole Kristian Marius Hansen Lise blev født på Bogø den 4. juni 1882 som søn af sømand og husmand Rasmus Hansen Lise og hustruen Ane Margrethe Nielsen. Familien hed oprindelig Hansen, men fik ved kongelig bevilling den 20. marts 1905 ret til at føje navnet "Lise" til efternavnet.

Ole Hansen Lise blev i 1912 gift med Laura Alma Henriksen.

Ole stod til søs i 1897 med skonnerten "Malfridur", derefter med toldvæsenets skibe i 2 år, senere 3-mastet skonnert "Maren" af Marstal, som gik i fart på Nord- og Østersøen. Senere med barken "Havila" af Fanø og et engelsk skib "Scottish Isles". Han kom på Navigationsskole på Bogø i 1904, hvorfra han bestod 1. og 2. del af styrmandseksamen i 1905. Herefter blev han ansat som styrmandsaspirant samme år i S/S "Perm" hos D.F.D.S. Han blev 3. styrmand 1906 på S/S "Kentucky" og videre til S/S "Hjelm" i 1907, også som 3. styrmand, men blev kort efter forfremmet til 2. styrmand. I 1915 fik han ansættelse som 1. styrmand på S/S "Saxo".

Siden 1935 fungerede Ole Hansen Lise som skibsfører bl.a. på S/S "Ebro". Ved bogens udgivelse i 1938 boede Ole Hansen Lise på adressen Strandboulevarden 42, 1, København Ø.