Hans Christian Sinius Kofoed

Ved folketællingerne i 1901, 1906, 1911 og 1916 boede Hans Christian Sinius Kofoed og hans kone Jørgine Kirstine, f. Larsen, i huset på matrikel 59b, Bogø Hovedgade 148. Parret var blevet gift i 1873. Deres gravsten står i lapidariet på Bogø Kirkegård.

Skibsfører H.C. Kofoed, Bogø, med skibsbesætning. Man er ikke i tvivl om, hvem chefen er. Billedet er taget i England i 1905.

Det findes dels på Museet for Søfart, dels i Lokalarkiv for Møn.