Christian Jensen

Christian Jensen ved folketællingen i 1880

Under en rejse med skonnertbriggen Thea af København fra St. Croix til Liverpool omkom kaptajn Jensen den 4. april 1897 ved en kollision i Den irske Kanal ud for Holyhead.

Kilde: STATISTISK OVERSIGT OVER DE I AARET 1897 FOR DANSKE SKIBE I DANSKE OG FREMMEDE FARVANDE SAMT FOR FREMMEDE SKIBE I DANSKE FARVANDE INDTRUFNE SØULYKKER, København 1898.