Jørgen Peter Jacobsen Keis

Styrmand (og fisker) Jørgen Peter Jacobsen Keis, 16.3.1853-1938, blev født på den gård, der senere kom til at hedde Skovly, Ålborgvej 35. Faderen var Jacob Jensen Keis, moderen Ane Elisabeth Jørgensdatter. Den første ejer på den udflyttede gård hed på matrikelkortet fra 1809 "den unge Jens Keis". De to portrætter nedenfor er fra Lokalarkiv for Møn.

På sine ældre dage boede Jørgen Peter Jacobsen i bindingsværkshuset ved Hattedammen, Bogø Hovedgade 78, matrikel 126. Da Jørgen Peter Jacobsen døde i 1938, blev huset overtaget af nevøen, postkører Frederik Valdemar Jensen Keis.

Foto: Christine N. Springer, København

Bindingsværkshuset ved Hattedammen, Bogø Hovedgade 78, matrikel 126. Blandt skødehaverne på bindingsværkshuset i midten af billedet kan nævnes: 1867: Rasmine Marie Nielsen. 1879: Jørgen Andersen. 1897: sadelmager A.F. Petersen. 1900: murermester L.F. Topp. 1901: Lars Peter Danielsen. 1902: murermester L.F. Topp. 1906: styrmand Jørgen Peter Jacobsen (Keis). 1938: tidligere styrmand, postkører Frederik Valdemar Jensen Keis.