Rasmus Christiansen

Rasmus Christiansen, f. 2. april 1844, død 12. februar 1918. Gift med Maren Johansdatter fra Bogø, f. 7. juli 1841 ifølge folketællingen fra 1901, men ifølge gravstenen f. den 7. juni 1842. Også Maren døde i februar 1918.

Maren og Rasmus Christiansen, vel omkring 1900.

Foran Skipperhuset omkring 1905. Rasmus og Maren Christiansen med datteren Nanna til venstre og dennes datter Astrid foran. Bagved står sønnen Johannes og til højre dennes hollandske kone Arendine.

Uddrag af artikel af Marianne Meyer

Rasmus Christiansen

Af de fire nævnte børn kom Rasmus Chris­tiansen til at bo i Skipperhuset, som ifølge BBR-registeret blev opført i 1889. Denne tidsangivelse er formentlig forkert. Rasmus Christiansen tegnede nemlig i 1872 en brandforsikring for matrikelnummer 52 i Bogø By, hvor Skipperhuset ligger. Rasmus skal vi høre lidt mere om.

Den 7. december 1866 bestod han styrmands­eksamen med karakteren ”Beqvem” og den 21. december 1866 styrmandseksamens 2. afdeling i maskinlære med karakteren 12. Den 28. februar 1869 blev Ras­mus i Bogø Kirke viet til bogøpigen Maren Johansdatter. Maren blev ifølge kirkebogen født den 7. juli 1841 (gravstenen siger 7. juni 1842). Hendes forældre var bådfører og parcellist Johan Peter Hansen, Stege, og Ane Margrethe Larsdatter, Bogø.

Den 10. oktober 1877 skrev Rasmus et brev til kong Christian 9., hvormed han ansøgte om bevilling til at anlægge et gæstgiveri på Bogø (brevet findes på Bogø Lokalhistoriske Arkiv). Desværre foreligger der ikke noget svar, og vi kan heller ikke være sikre på, at brevet er blevet afsendt.

Rasmus drev kystsejlads og fragtede kreaturer og gods rundt til de nærliggende øer. Den 1. juni 1892 købte Rasmus en ny båd, og der ligger i Bogø Lokalhistoriske Arkiv en udførlig regnskabsbog over hans fragt­indtægter i perioden juni 1892-december 1905. Den 9. maj 1906 købte han en Petrol Motorbåd, en 26 fods egetræsbåd med en motor på 2½ HK, som skulle bruges til fragt af kreaturer og andet. Det er tænkeligt, at han undertiden har fragtet varer til sin svoger Christi­an Hartmanns købmands­gård på Bogø Ho­vedgade 131. Man fortæller mig, at Hart­mann havde et mindre lager ved stranden på Vesterskov ved en lille anlægsbro. Her kunne indsejlede varer opbevares. Ved folketællingerne i 1890 og 1901 angav Rasmus sit erhverv som færgemand og ager­bruger.

Der findes i Lokalarkivet på Bogø også en regnskabsbog fra 1898 og 1899 over ægproduktion samt indtægter fra ænder, kyllinger og høns. Det har sikkert været hans hustru Maren Johansdatters arbejde at passe den del af bedriften.

Maren og Rasmus døde i februar 1918 med bare to dages mellemrum og blev begravet den 16. februar 1918 på Bogø Kirkegård.

Ifølge Bogø sogns kirkebog fik Maren og Rasmus fem børn.

Nanna Margrethe Christiansen, f. 17. august 1871, død 15. juni 1873.

Jensine Christiansen, f. 14. august 1872, død 11. juni 1889 af mæslinger.

Nanna Margrethe Christiansen, f. 7. august 1873, død 24. april 1962.

Johannes Mathias Christiansen, f. 22. juni 1876, død 10. oktober 1953.

Christian Erhard Christiansen, f. 10. juli 1879, død 22. februar 1890 – vistnok ved en drukneulykke.


Ovenstående er et uddrag af Marianne Meyers artikel "Et familieimperium på Bogø Hovedgade", i Bogøs historie. Årsskrift 2017, udgivet af Bogø Lokalhistoriske Forening, 2018.


Af regnskabsbøgerne (1892-1905) i Lokalhistorisk Forenings arkiv kan man se, at Rasmus Christiansen hver uge fragtede svin til det nystartede Masnedsund Andelssvineslagteri – og undertiden tog et par passagerer med tilbage. Også roer og korn sejlede han med.

Til navngivne kunder på Bogø bragte han bl.a. mængder af kul, sten og foderkager.

Ved særligt tunge losningsarbejder er en tilbagevendende udgiftspost i regnskaberne "fire bajere til folkene".

Museum for Søfart har Regnskabsbog først af kystskipper Rasmus Christiansen i årene 1871-90. Han bestod styrmandseksamen i 1866 og ernærede sig som kystskipper omkring Storstrømmen. Han sejlede bl.a. med kreaturer. I bogen ligger et ark med oplysninger om ham og hans virke. Link til kilden.