Hans Andreas Wiborg

Hans Andreas Wiborg var præst på Bogø fra 1857 til 1873. Han var født i Rønne 31. januar 1807 som søn af justitsråd Jacob Wiborg, byfoged i Rønne og senere i Fåborg, og Catharina Guldberg. Efter i længere tid at have været hjælpepræst i Horne, kaldtes han i 1846 til sognepræst for Kvong, hvorfra han i 1857 kom til Bogø. Han blev gift 3. november 1846 med Elisabeth Bolette Friis, f. 7. juli 1810.

Han var storebror til den mere kendte præst Karsten Friis Viborg (1813-85), der sluttede karrieren som sognepræst ved St. Mikkels Kirke i Slagelse og medlem af Rigsraadets Folketing for Slagelsekredsen (1864-66).

Hans Andreas Wiborg (31.01.1807-22.03.1887). Sognepræst på Bogø 1857-73. Foto: Alexandersen, Georg W. (11.11.1843-11.10.1931). Det Kgl. Biblioteks billedsamling.