Johannes Christensen Thomsen

Johannes Christensen Thomsen, 24.6.1837-1927. Johannes Thomsen blev i 1862 gift med Rasmus Holm Larsens enke Ellen Kathrine Jørgensdatter, født 1833, og datter af Jørgen Sørensen Stub, matr. 7 i byen. Hun havde gården Egely, matr. 19a efter sin første mand. I Johannes Thomsens Ægteskab var der to sønner, Thomas Peter Thomsen og Christen Thomsen.

Lokalarkiv for Møn. B2524. Det viste billede er skannet fra Erna Høilers samling.

Ellen Kathrine Thomsen, f. Jørgensdatter, 4.2.1833-4.5.1895. Hun var ældre søster til Søren Jørgensen Stub, der blev gårdejer på Luemosegård på den anden side af Vesterskovvej.

Lokalarkiv for Møn, B2528.

Tre generationer foran gården Egely på Vesterskovvej; matr. 19a. Forrest i midten sidder patriarken, Johannes Christensen Thomsen (1837-1927). Til venstre den ene søn, Thomas Peter Thomsen, f. 13. december 1865, til højre den anden søn, Christen Thomsen, f. 24. marts 1872, som havde overtaget Egely, matr. 19a, i 1896.

Stående har vi 3. generation, til venstre Thomas Peter Thomsens søn, Hans Christian Thomsen, f. 23. januar 1899; til højre Christen Thomsens søn, Peter Evald Thomsen, f. 21. juli 1905.

Lokalarkiv for Møn. B2525. Perioden 1920-1927.