Christen Thomsen

Gårdejer (Kresten) Christen Thomsen blev født på Bogø den 24. marts 1872 og gift den 26. november 1898 med Johanne Marie Hansen (Kræsing), født den 12. august 1866 på Bogø, datter af gårdmand Peter Hansen (Kræsing) og Maren Kirstine Jakobsen. Den 28. juli 1896 fik han skøde på faderens, Johannes Christensen Thomsens gård Egely, matr. nr. 19a, på Vesterskovvej.

Fotograf Anton J. Rasmussen, Stubbekøbing, 1898-1900.

Lokalarkiv for Møn, B2527.


Johannes Christensen Thomsen, f. 24.6.1837, var far til Christen. Johannes Thomsen blev i 1862 gift med Rasmus Holm Larsens enke Ellen Kathrine Jørgensdatter, født 1833, og datter af Jørgen Sørensen Stub, matr. 7 i byen. Hun havde gården Egely, matr. 19a efter sin første mand. I Johannes Thomsens Ægteskab var der to Sønner, Thomas Peter Thomsen og Christen Thomsen.

Lokalarkiv for Møn.