Søren Svendsen

Forstander, cand.mag. Søren Svendsen, Bogø Navigationsskole (1841-1921). Svendsen var forstander fra 1873 til 1903/1904.

Foto: P.P. Adrian, Stubbekøbing. Adrian, som åbnede sin forretning i Stubbekøbing i 1903, leverede på bestilling en serie på 6 affotograferinger af ældre fotografier af lærere fra Bogø, formodentlig til ophængning på en mindevæg, mest sandsynligt på Navigationsskolen. En nøjagtig datering af de oprindelige fotos kan ikke foretages; det oprindelige foto af Svendsen er måske fra 1890'erne. Lokalarkiv for Møn, https://arkiv.dk/vis/5887745

Lærere og elever foran Bogø Navigationsskole i 1896, sikkert ved en eksamen. Hovedbygningen har endnu sine oprindelige prydgavle.

Med briller og foldede hænder forstander Søren Svendsen. Til højre for ham, ligeledes med bowlerhat, Ole Mathiasen. Stående, med rundpuldet stråhat, Antoni Landt. Foto af Anton Rasmussen, Stubbekøbing, i familien Klogs samling.

Forstander Søren Svendsen - i midten med briller. 1904.

Født i Jelstrup, 8.2. 1841-død på Bogø, 21.2. 1921. Nekrolog i Politiken, 22. februar 1921.

Biografi i De kgl. danske Ridderordener : personalhistorisk Festskrift / udg. i Anledning af Hans Majestæt Kong Christian den Niendes 40 årige Regeringsjubilæum, Kbh. 1903.