Ole Mathiasen

Ole og Marie Mathiasen med Helga. Møns Museum.