Torben F. Jørgensen

Torben F. Jørgensen, f. 1920. Cand.theol.

Lærer på Bogø Kostskole 1956-59, forstander 1959-87.

Skrev og redigerede til skolens 100-årsjubilæum Bogø Kostskole 100 år : en ganske almindelig kostskole , som udkom i to bind i 1987.

Torben F. Jørgensen (th.) sammen med det konservative folketingsmedlem, godsejer Bernt Johan Collet ved skolens 100-årsjubilæum i 1987. Foto: John Hansen, bragt i uidentificeret avis, 2. september 1987.