A.P. Andersen

Førstelærer Arnold Peter Andersen (1879-1962).