Einar Ørnsholt

Einar Ørnsholt tegnede præstegården på Bogø, den nuværende sognegård. Den stod færdig i 1922.