Marie A. Johnson

1874-1961

Mrs. Johnson blev født på Bogø den 7. juni 1874 og blev døbt Antonette Andrea Kirstine Broch.

Moderen var Dorthea Marie Andersen, der senere blev jordemor på Bogø. Hun blev gift Juul og er den fru D. Juul, der er nævnt i artiklen nedenfor. Faderen, styrmand Jens Broch, havde været elev på Bogø Navigationsskole og taget eksamen derfra i 1873.

Hun forlod Danmark i år 1900, slog sig ned i USA, skiftede navn og gjorde sig i øvrigt et år yngre end hun var. I USA giftede hun sig med John R. Johnson og skabte sig en formue. I årene 1924-1926 uddelte hun gavmildt store beløb til Bogø og øens beboere - blandt andet betalte hun øens ny elektricitetsværk, hovedparten af ledningsnettet rundt på øen og installationen for de beboere, der ikke selv havde råd. Hun havde mange planer for Bogø, men hun blev ruineret ved en voldsom orkan i Miami i 1926.

I begyndelsen af 1950'erne kom der vekselstrøm til Bogø og Farø. SEAS førte en 10 kV linje over fra Møn. Denne linje blev for en stor dels vedkommende betalt af fru Johnson, der var kommet til penge igen.

Mrs. Johnson døde i sit hjem i Miami i 1961.

Udateret udklip fra "Dame Tidende", et tillæg til "Politiken". Formentlig fra 2. halvdel af 1920'erne

Marie Johnson besøgte i 1926 sin fødeø Bogø for at deltage i indvielsen af det stærkt udvidede elekticitetsværk og forsyningsnet, som hun havde bekostet. Lolland-Falsters Folketidende, 4. juni 1926

I 1957 overrakte fru Johnsons familie et maleri af hende til Bogø Sogneråd. Maleriet hænger i Bogø Forsamlingshus. Det er sognerådsformand Arnold Andersen, der holder maleriet.

Emneord: Elforsyning, elværk, elektricitet, elektricitetsværk, A.P. Andersen, Ellen Andersen, jordemor D. Juul,