Marie A. Johnson

1874-1961

Marie A. Johnson blev født på Bogø den 7. juni 1874 og døbt Antonette Andrea Kirstine Broch.

Hendes mor var Dorothea Marie Andersen, der senere blev jordemor på Bogø. Moderen blev gift Juul og er den fru D. Juul, der er nævnt i artiklen nedenfor. Faderen, styrmand Jens Broch, havde været elev på Bogø Navigationsskole og taget eksamen derfra i 1873.

Marie forlod Danmark i år 1900, slog sig ned i USA, skiftede fødenavnet ud med Marie A. og gjorde sig i øvrigt et år yngre end hun var. I USA giftede hun sig med John R. Johnson og skabte sig en formue. I årene 1924-1926 uddelte hun gavmildt store beløb til Bogø og øens beboere - blandt andet betalte hun for en udvidelse af øens ny elektricitetsværk, hovedparten af ledningsnettet rundt på øen og installationen for de beboere, der ikke selv havde råd. Hun havde mange planer for Bogø, men blev ruineret ved en voldsom orkan i Miami i 1926.

I begyndelsen af 1950'erne kom der vekselstrøm til Bogø og Farø. SEAS førte en 10 kV linje over fra Møn. Denne linje blev for en stor dels vedkommende betalt af fru Johnson, der var kommet til penge igen.

Af sine formelle danske kontakter blev hun ofte tituleret Mrs. Johnson, og den form går igen på mindetavlen for hende på øens gamle elektricitetsværk . På Bogø har hun fået en vej opkaldt efter sig, A. Johnsons Vej. Marie A. Johnson døde i sit hjem i Miami i 1961.

Foto: Clair Marcelle, Chicago. Fra Mia Dahl Gerdrups samling.

Marie A. Johnson, ca. 1920. Foto: William L. Koehne, Bush Temple Studio, 800 N. Clark St., Chicago. Billedet blev anvendt i "Dame Tidende", et tillæg til "Politiken", engang i 2. halvdel af 1920'erne. Originalen er givet til Bogø Lokalhistoriske Arkiv.


Marie Johnson besøgte i 1926 sin fødeø Bogø for at deltage i indvielsen af det stærkt udvidede elekticitetsværk og forsyningsnet, som hun havde bekostet. Lolland-Falsters Folketidende, 4. juni 1926

I 1957 overrakte fru Johnsons familie et maleri af hende til Bogø Sogneråd. Maleriet hænger i Bogø Forsamlingshus. Det er sognerådsformand Arnold Andersen, der holder maleriet.


Marie Johnsons mand, John R. Johnson, foran en Marmon Speedster, årgang 1922. Om vi er i Chicago eller Miami er ikke godt at vide.

Emneord: Elforsyning, elværk, elektricitet, elektricitetsværk, A.P. Andersen, Ellen Andersen, jordemoder, jordemor D. Juul, Dorothea Juul, Dorothea Andersen, J.R. Johnson, Bogødronningen, filantrop