Bogø Sogneprotokol ca. 1806-10

De blå bogstaver og tal på matrikelkortet fra 1809 svarer nøjagtigt til optegnelserne i Bogø Sogneprotokol som er fra ca. 1806-1810 og på 154 foliosider. I den er der en fuldstændig og let tilgængelig oversigt over hver eneste stump jord på Bogø med størrelse og "godhed", altså jordens såkaldte bonitet eller ydeevne i årene lige efter udskiftningen, som var blevet fuldført i 1805. Det originale scan af sogneprotokollen stammer fra Historiske Kort på Nettet.

Sogneprotokol Bogø ca. 1806-1810.pdf