Bogø Pensionistforening

Ved bestyrelsesmødet i Bogø Pensionistforening den 10. april 1986 afgik to medlemmer af den gamle bestyrelse: Asta Bolvig (yderst tv.) og Sylvia Pedersen, der sidder ved siden af Martin Keis.

Den nye bestyrelse i Bogø Pensionistforening på et møde hos formand Sofia Hansen den 10. april 1986. Nr. 2 fv. er kasserer Martin Keis. Foruden formanden ses næstformand Henry Hansen, sekretær Gerda Amundsen og Erna Jensen.

Et fotoalbum i Lokalhistorisk Arkiv vidner om stor aktivitet med udflugter og underholdning.