Bogø Bylaug

I Bogø Bylovs femte afsnit findes i alt 36 paragraffer om byen og markvæsenet. Her bestemmes, at oldermanden, der ledede bymændenes forhandlinger, blev valgt til dette hverv for et år ad gangen på majdag. Han skulle ved hornets lyd samle mændene på gadestævnet. Hvervet som oldermand gik efter tur fra nabo til nabo, og ingen kunne vægre sig ved at modtage dette valg. Der var bøde for at blive borte fra gadestævnet. Oldermanden skulle tilse, at markerne var i forsvarlig stand. Gærderne blev også synet af hele bymandskabet. Der findes bestemmelser om hegnenes vedligeholdelse og om markfreden, og en mængde bødebestemmelser desangående. Folk, der tøjrede deres kreaturer eller heste på anden mands ager, måtte naturligvis også bøde derfor. Pløjning og høst skulle alle begynde samtidig.

Gårdejer Richard Jørgensen, Pihlgård. Oldermand i Bogø Bylaug. Bykassen er åbnet til ære for fotografen fra Familie Journalen, 1959.

Gårdejer Richard Jørgensen, oldermand i Bogø Bylaug, blæser i byhornet. Artiklen er fra Familie Journalen, 1959.

Emneord: bylaug, bylav, bymand, bymandskab, bymænd, oldermand, bykasse, bykassen, byhorn, byhornet, bylov, byloven