Bogø Afholdsforening

Den danske afholdsbevægelse opstod under påvirkning fra Nordamerika i slutningen af det 19. århundrede, nærmere betegnet 1879. I tiden frem til 1. verdenskrig kunne bevægelsen notere stor fremgang, ligesom nedgangen i spiritusforbruget var markant. Derefter svandt afholdsbevægelsens tiltrækningskraft — og sagen døde mere eller mindre hen omkring 2. verdenskrig.

Fra hele landet er der bevaret fotografier af hvidklædte kvinder, der går i procession med bevægelsens bannere. Vi ved desværre ikke, hvornår foreningen på Bogø blev stiftet, men foreningens banner tyder på, at det er sket i år 1900.

I Markersen, Frode (red.): Afholdsbevægelsen i Danmark I-III, Kbh. 1939, præsenteres alle de organiseringer, der fortsat var i funktion i 1939.

Afholdsbevægelsen demonstrerer på Bogø i begyndelsen af 1900-tallet. Optoget er domineret af kvinder og er her nået til forsamlingshuset. Teksten på banneret lyder vist: "Nyd aldrig berusende Drikke. Bliv Afholdsmand. Drik fører til Fattigdom og Elendighed".

Jørgen Houmøller har arvet Bogø Afholdsforenings banner.

Bogø Afholdsforenings sommertur. Procession i Bogø Hovedgade. Begyndelsen af 1900-tallet.

I marts 1901 var der foredrag om afholdssagen i Bogø Forsamlingshus. Annonce i de lokale aviser.