Indmeldelse

Hold gang i Bogø Lokalhistoriske Forening


Bliv medlem for 125 kr. om året.

Indbetaling til konto 6140 4083513 med navn, adresse, email og telefonnummer.

Kontingentet betales bagud for et år ad gangen. Opkrævning udsendes 1. oktober, og kontingentet bedes indbetalt senest 31. oktober. Man er naturligvis meget velkommen til at indbetale årskontingentet også før 1. oktober.

Medlemskab kan også tegnes ved henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer.

Medlemmerne modtager foreningens publikationer gratis.


BESTYRELSEN for 2018-19

  • Lars Seerup, formand, tlf. 40 34 57 49
  • Brigitte Alfter, næstformand, tlf. 40 82 21 68
  • Mai-Brit Klog, kasserer
  • Lilian Tandrup, sekretær, tlf. 29 66 62 41
  • Svend Aage Christensen, redaktør og webmaster, tlf. 51 29 05 69

Suppleant

  • Lisbeth Caspersen