Bogø Lokalhistoriske Forening - en spændende forening med 149 medlemmer

Få årsskriftet bragt til døren

Bliv medlem for 125 kr. om året. Indbetaling til bankkonto 6140 4083513 med navn, adresse, email og telefonnummer. Kontingentopkrævning udsendes 1. april. Man kan også bruge MobilePay; nummeret er 40 34 57 49, som tilhører kassereren Lars Seerup.

Det er en stor lettelse for os, hvis vi kan sende post til medlemmerne på email, så husk gerne at angive (eller evt. rette) din mailadresse. Du kan ringe til Lilian Tandrup på 29 66 62 41 eller Lars Seerup på 40 34 57 49, hvis du er i tvivl om noget med betalingen.

Medlemskab kan også tegnes ved henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer.

Medlemmerne modtager foreningens publikationer gratis.

Publikationerne kan endvidere købes i Dagli'Brugsen på Bogø eller ved henvendelse til foreningens sekretær Lilian Tandrup.


BESTYRELSEN for 2021-2022/23

  • Brigitte Alfter, formand, tlf. 40 82 21 68

  • Lars Seerup, næstformand og kasserer, tlf. 40 34 57 49, email

  • Lilian Tandrup, sekretær, tlf. 29 66 62 41, l.tandrup@gmail.com

  • Svend Aage Christensen, redaktør og webmaster, tlf. 51 29 05 69, saccopenhagen@gmail.com

  • Gitte Scheel-Poulsen

Suppleanter

  • Lisbeth Caspersen

  • Flemming Nielsen