Aktiviteter

  • Foreningen udgiver små bøger og et årsskrift, driver denne webside og er aktiv på Facebook på to konti:
  1. Bogø Lokalhistoriske Forening - den redigerede hovedside med de fleste opslag.
  2. Gruppe for Bogø Lokalhistoriske Forening - her kan alle blive medlemmer og lægge egne fotos og fortællinger op.
  • Foreningen driver et arkiv i Bogø Sognegård med brandsikkert skab.
  • Foreningen indsamler arkivalier til digitalisering og/eller opbevaring i foreningens arkiv i Sognegården. Det kan være dokumenter, protokoller, fotos eller avisartikler - alt hvad der kan være med til at beskrive livet på Bogø og Farø. Man kan forære materialet til arkivet eller låne det til os - så sørger vi for at kopiere det.
  • Foreningen afholder arrangementer i form af billeddage, foredrag og lokalhistoriske kurser.

Bliv medlem for 125 kr. om året. Indbetaling til konto 6140 4083513 med navn, adresse, email og telefonnummer.