Aktiviteter

Oversigt over aktiviteter maj 2019 - marts 2020

Generel oversigt over foreningens aktiviteter

  • Foreningen udgiver små bøger og et årsskrift,
  • driver denne webside
  • er aktiv på Facebook på to konti:
  1. Bogø Lokalhistoriske Forening - den redigerede hovedside med de fleste opslag; sommetider et par nyheder hver dag. Her er der også nyt om vore arrangementer.
  2. Gruppe for Bogø Lokalhistoriske Forening - her kan alle blive medlemmer og lægge egne fotos og fortællinger op.
  • Foreningen driver et arkiv i Bogø Sognegård med brandsikkert skab.
  • Foreningen indsamler arkivalier til digitalisering og/eller opbevaring i foreningens arkiv i Sognegården. Det kan være dokumenter, protokoller, fotos eller avisartikler - alt hvad der kan være med til at beskrive livet på Bogø og Farø. Man kan forære materialet til arkivet eller låne det til os - så sørger vi for at kopiere det.
  • Foreningen afholder arrangementer i form af billeddage, foredrag, byvandringer og lokalhistoriske kurser.
  • Arrangementerne annonceres i de lokale medier, i nyhedsbreve til medlemmerne og på foreningens Facebook-side.

Bliv medlem for 125 kr. om året. Indbetaling til konto 6140 4083513 med navn, adresse, email og telefonnummer. Kontingentet betales bagud for et år ad gangen. Opkrævning udsendes 1. oktober, og kontingentet bedes indbetalt senest 31. oktober. Man er naturligvis meget velkommen til at indbetale årskontingentet også før 1. oktober.

MobilePay. Kontonummeret er 45581. Det er en stor lettelse for os, hvis vi kan sende post til medlemmerne på email, så husk gerne at angive (eller evt. rette) din mailadresse.

Foreningens rundvisning på Stege Sukkerfabrik i 2019

Den 25. april 2019 viste arkitekt Bent Lykke Bogø Lokalhistoriske Forening rundt i de historiske bygninger, der har haft uendelig stor betydning for landbruget på Bogø. Efter rundvisningen var foreningen vært ved en kop kaffe på Café YogaNamNam, der ligger på fabrikkens grund. Der var godt 30 deltagere i rundvisningen.

Fra rundvisningen den 25. april 2019. I midten arkitekt Bent Lykke med ansigtet mod kameraet.

Fra Bent Lykkes velkomst.


Fra "Den böhmiske hal", der vist nok fik sit navn ved en fejlhøring af pommersk, der sigtede til fyrretræet i loftskonstruktionen.

Der opbevares stadigvæk sukker i de to siloer.

Sukkerfabrikkens kedelhal i 1898. Illustration fra "Ingeniøren"

Ludvig Fengers tegninger til sukkerfabrikken, 1883

Sukkerfabrikken_Mellem.mp4

En historisk vandring - eksempel på et tidligere arrangement

Onsdag den 11. juli 2018, kl. 14, med start fra Hattedammen ved Bogø Hovedgade 78

Bogø Lokalhistoriske Forening inviterede i det skønneste sommervejr på en tur ad Bogø Hovedgade fra Hattedammen til Sognegården. Svend Aage Christensen var guide. Undervejs talte vi sammen om mennesker, huse og begivenheder. De 850 meter er pakket med historie om mejeriet, der blev bryggeri, om smedjen, købmændene, forsamlingshuset, brugsforeningens første bygninger, betontårnet på Kathøj, banker og sparekasser (og et par bankrøverier), Navigationsskolen, Rytterskolen og kirken – for blot at nævne nogle få emner. Der blev sluttet af med kaffe og kage i Sognegården.

Endnu et eksempel på et arrangement: Julestue 2018

Ved foreningens julestue den 1. december 2018 blev der serveret gløgg og æbleskiver.

Lisbeth Caspersen viste billeder frem ved foreningens julestue. Lisbeth var blevet kontaktet af Mie Rosenvinge, Helsingør, der er datter af Aksel Hansen som drev Bogø Kro fra 1929 til 1945. Mie ville gerne donere nogle virkelig gode fotografier af Bogøs ungdom i halvtredserne, som blandt andet gav et indblik i tidens bademode. Som en kontrast kom Lisbeth også med et billede af galeasen ”Svanen” af Bogø, som forliste et par gange, og efter sigende til sidst forsvandt i det iskolde vand ved Lofoten.

Mie Rosenvinges billeder blev studeret. Det samme gjorde et avisudklip, som Else Zachodnik havde medbragt.

Julestue 2019