Bogø Lokalhistoriske Forening

 • Foreningen blev stiftet i 2007. Den udgiver små bøger og årsskriftet "Bogøs historie", driver denne webside og er aktiv på Facebook på to konti:

 1. Bogø Lokalhistoriske Forening

 2. Gruppe for Bogø Lokalhistoriske Forening

 • Foreningen driver et arkiv i Bogø Sognegård med brandsikkert skab.

 • Foreningen indsamler arkivalier til digitalisering og opbevaring i foreningens arkiv i Sognegården. Det kan være dokumenter, protokoller, fotos eller avisartikler - alt hvad der kan være med til at beskrive livet på Bogø og Farø. Man kan forære materialet til arkivet eller låne det til os - så sørger vi for at kopiere og scanne det.

 • Foreningen afholder arrangementer i form af billeddage, foredrag og lokalhistoriske kurser.

Bliv medlem for 125 kr. om året. Indbetaling til bankkonto 6140 4083513 med navn, adresse, email og telefonnummer. Kontingentopkrævning udsendes 1. april. Man kan også bruge MobilePay; nummeret er 40345749, som tilhører kassereren Lars Seerup.

Det er en stor lettelse for os, hvis vi kan sende post til medlemmerne på email, så husk gerne at angive (eller evt. rette) din mailadresse. Du kan ringe til Lilian Tandrup på 29 66 62 41 eller Lars Seerup på 40 34 57 49, hvis du er i tvivl om noget med betalingen.


BESTYRELSEN for 2021-2022/23

 • Brigitte Alfter, formand, tlf. 40 82 21 68

 • Lars Seerup, næstformand og kasserer, tlf. 40 34 57 49, email

 • Lilian Tandrup, sekretær, tlf. 29 66 62 41, l.tandrup@gmail.com

 • Svend Aage Christensen, redaktør og webmaster, tlf. 51 29 05 69, saccopenhagen@gmail.com

 • Gitte Scheel-Poulsen

Suppleanter

 • Lisbeth Caspersen

 • Flemming Nielsen