Bogø Lokalhistoriske Forening

 • Foreningen blev stiftet i 2007. Den udgiver små bøger og årsskriftet "Bogøs historie", driver denne webside og er aktiv på Facebook på to konti:
 1. Bogø Lokalhistoriske Forening
 2. Gruppe for Bogø Lokalhistoriske Forening
 • Foreningen driver et arkiv i Bogø Sognegård med brandsikkert skab.
 • Foreningen indsamler arkivalier til digitalisering og opbevaring i foreningens arkiv i Sognegården. Det kan være dokumenter, protokoller, fotos eller avisartikler - alt hvad der kan være med til at beskrive livet på Bogø og Farø. Man kan forære materialet til arkivet eller låne det til os - så sørger vi for at kopiere det.
 • Foreningen afholder arrangementer i form af billeddage, foredrag og lokalhistoriske kurser.

Bliv medlem for 125 kr. om året. Indbetaling til konto 6140 4083513 med navn, adresse, email og telefonnummer. Kontingentet betales bagud for et år ad gangen. Opkrævning udsendes 1. oktober, og kontingentet bedes indbetalt senest 31. oktober. Man er naturligvis meget velkommen til at indbetale årskontingentet også før 1. oktober.

MobilePay. Kontonummeret er 45581. Det er en stor lettelse for os, hvis vi kan sende post til medlemmerne på email, så husk gerne at angive (eller evt. rette) din mailadresse.

BESTYRELSEN for 2019-20

 • Brigitte Alfter, formand, tlf. 40 82 21 68
 • Lars Seerup, næstformand og kasserer, tlf. 40 34 57 49, email
 • Lilian Tandrup, sekretær, tlf. 29 66 62 41, l.tandrup@gmail.com
 • Svend Aage Christensen, redaktør og webmaster, tlf. 51 29 05 69, saccopenhagen@gmail.com
 • Gitte Scheel-Poulsen

Suppleanter

 • Lisbeth Caspersen
 • Mai-Brit Klog