Forsk i slægt

Mia Gerdrup er foreningens ekspert i slægtsforskning og yder i begrænset omfang vejledning.

Tlf. 24 94 10 44

Mail: gerdrup@gmail.com

Det håndskrevne gotiske alfabet i 1800-tallet

Statens Arkiver har en kort indføring for begyndere i slægtsforskning

Se den interaktive side nedenfor. Siden virker dårligt på smartphone; brug en pc eller tablet.

Statens Arkiver har også denne introduktion til slægtsforskning på internettet

Se den interaktive side nedenfor. Siden virker dårligt på smartphone; brug en pc eller tablet.


Danske slægtsforskeres vejledning til slægtsforskning

Arkivalier til Bogøs historie i Rigsarkivet

I alt 1106 fundne poster ved en søgning på Bogø, heraf langt de fleste til Bogø ved Grønsund. Af dem er 111 scannede arkivalier og 113 afskrevne arkivalier. De scannede dokumenter er normalt tilgængelige online. Søgefunktionen virker dårligt på smartphone; brug en pc eller tablet.