Postvæsen

Bogø og Farø udgør i dag postdistriktet Bogø By med postnummer 4793.

  • Brevsamlingsstedet Bogø blev oprettet den 1. september 1861 med mølleejer Dan som bestyrer. Det var underlagt postkontoret i Stubbekøbing, altså med postadressen Bogø pr. Stubbekøbing.

  • Fra Bogø Brevsamlingssted blev der pr. 1. juni 1883 indført direkte omdeling til adressaterne ved to landpostbude, og øen blev forsynet med 4 postbrevkasser.

  • Fra 1. januar 1911 fik brevsamlingsstedet selvstændig postadresse Bogø.

  • Den 1. maj 1921 fik brevsamlingsstedet status som en postekspedition med faguddannet ledelse. Den 1. oktober 1921 ændredes postadressen til Bogø Sjælland og den 1. januar 1934 til Bogø By i henhold til en af Stednavneudvalget udarbejdet fortegnelse over Sjællands stednavne.

  • Fra 1. april 1966 blev postekspeditionen på Bogø underlagt postkontoret i Stege.

  • Fra 1944 til 1951 lå postkontoret i Bogø Hovedgade 166, hvorefter det flyttede til den tidligere Bogø Navigationsskole.

  • Omkring 1993 blev postekspeditionen omdannet til postbutik og placeret hos Spar-købmanden.

  • I december 2001 overtog Brugsen postbutikken.

Henning Willum Caspersen, f. 1931. Th. som aspirant på cykel i 1950'erne og med landpostens sorte uniform. Tv. fra 1976 skiftet til rød uniform og til knallert, betalt af egen lomme.