Wilckengård

Wilckengård var den første gård på Bogø, der blev udskiftet. Det skete allerede i 1783. Den ligger på Grønsundvej 618.

Der findes en del former af navnet, f.eks. Wilkens Gård, Vilkens Gård, og den bliver sågar kaldt Vinkelgård hos Spilcker, Lolland-Falster, bind III, s. 663.

Nedenfor et klip om brandstiftelse på gården. Det er fra Lolland-Falsters Stifts Efterretninger, 25. september 1810. Branden omtales også i Rasmus Stæhrs dagbog. Det var tjenestepigen Karen Kirstine Jespersdatter, der havde sat ild på gården.

Gården brændte igen den 5. juni 1869. Den nåede at blive genopført samme år. Ifølge brandprotokollen var ejeren på det tidspunkt Mads Rasmussen Vilken.

Kilde: Stege Branddirektorat. Brandtaksationsprotokol for Møn, E 1859 925 - 1886 931, fol. 105, digitalt opslag 55/306.

I Stege Branddirektorats Forsikringsprotokol har gården forsikring nr. 95.

Ejerens navn kunne også staves Vilken. Det ser man på dette udsnit af matrikelkortet 1809-60, hvor der udstreget står Christian Vilen som den første ejer af den udelte matrikel.

Matrikel 21a markeret med rødt på et moderne matrikelkort.

Wilckengård på luftfoto fra 1949. Det Kongelige Bibliotek - Danmark set fra luften.

I 1946 blev gården beskrevet således hos Spilcker, bd. III, s. 663. Når gården her kaldes "Vinkelgård" , er det en misforståelse.

Johanne og Christian Nielsens sølvbryllup på Wilckengård i 1933. Foto modtaget af Kenneth Nøhr.

Før Christian Nielsen havde Chresten Madsen, f. 1857, gården (1890 og 1901) og efter ham sønnen Georg Madsen. f. 1879, (1906).

Overkrigscommissair Ebbe Sletting bidrog til en indsamling til Wilken efter branden. Bogøs sognepræst, Børge Pontoppidan, havde organiseret indsamlingen. Maleriet er af C.W. Eckersberg. Det er fra 1822 og hænger på Kunstmuseet Brundlund Slot. Courtesy of TripAdvisor.