Stennakkegård

Skåningevej 8, matr. 22b. Gårdens historie går tilbage til 1850. Første ejere var Rasmus Rasmussen Skaaning og derefter Johannes Skaaning. Den blev i 1932 overtaget af August Emil Nielsen, f. 7. august 1890. "Der er 12 tdr. land ager og 2 tdr. land eng. Besætningen består af 2 heste, 9 stk. hornkvæg og 10 svin." (Kilde: Spilcker III, 1946, s. 662). Senere overtaget af Ejler Svan og Inga Isaksen. Derefter af Sperling.

Stennakkegård. Sylvest Jensen Luftfoto 1939. Det Kongelige Bibliotek.

Stennakkegård. Svend Andersen luftfoto 1950-54. Det Kongelige Bibliotek.

Handler med ejendommen fra 1859 (Rasmus Rasmussen Skaaning) til 1933 (August Emil Nielsen) fremgår af Realregisteret på dette blad: https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17008258#124638,18373958