Sømandsgård

Sømandsgård på Farøvej 16. Nedenfor på et Sylvest Jensen luftfoto.

Sømandsgård på Sylvest Jensen-luftfoto fra 1939. 

Ifølge Spilckers oversigtværk var ejeren i 1946 Erling Pedersen, (29. november 1891-6. juli 1971) ~Elise Pedersen (22. juli 1898-23. maj 1997). Stuehuset på billedet er fra 1890, udlængerne fra omkring 1800. Arealet var på 23 tdr. land opdyrket jord, og besætningen bestod af 2 heste, 15 stk. hornkvæg og 10 svin.

Beskrivelse af Sømandsgården fra "Danske gårde", 1989.