Lykkeshvile

Lykkeshvile, Tjørnedalsvej 8. Odense Luftfoto, 1951. I baggrunden ses Tjørnevang på Tjørnedalsvej 19.

Tjørnedalsvej 8. Stuehuset angives i BBR at være opført i 1925. Ifølge Spilcker (1946) hørte der 8 tdr. land jord til gården, og besætningen var på 2 heste, 5 stk. hornkvæg og 7 svin. Parcellist Jens Christian Nielsen levede 1888-1969, hans hustru, Hansigne Nielsen, 1889-1944.