Kragelundgård

Kragelundgård på et Sylvest Jensen luftfoto fra 1949. Grønsundvej 602. Vejen blev etableret mellem dæmningen og havnen i 1942-43. Først i 1979 blev Grønsundvej ført videre fra havnen til Farø.

Anna og Erik Bogø drev gården matr. 30b på Grønsundvej 602 fra 21.6.1921. Derefter overtog sønnen Villy Thorvald Bogø, f. 2. januar 1922, Kragelundgård 29.11.1965, og ved skifteretsattest fik hans hustru Asta Gudrun Bogø skøde på gården 1.11.1984. Vejen blev etableret mellem dæmningen og havnen i 1942-43. Først i 1979 blev Grønsundvej ført videre fra havnen til Farø.

Erik Emil Hansen Bogøs køb i 1921 gemmer sig godt. Det findes på https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17008258#124639,18374270

Anna var født Anna Kathrine Kristensen, 28. august 1893, i Moseby, Aastrup Sogn, Falster Sønder Herred. Datter af husmand Christoffer Christensen i Moseby. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17119967#159205,26767036

Hun blev viet til Erik Emil Hansen med tilnavnet Bogø den 29. oktober 1920 i Aastrup Kirke. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17119967#159206,26767371

Erik Emil Hansen Bogø var søn af gårdejer Jakob Christian Hansen og hustru Camilla Petersen, gården Rydahlsminde, matr. 25b, Ålborgvej 36, Bogø.