Kehlinggård Vest

Vesterskovvej 41, matr. 35e, 35f - 28 tdr. land - se Spilcker, 1946, III, s. 666, nederst.