Kehlinggård Vest

Vesterskovvej 41, matr. 35e, 35f - 28 tdr. land - se Spilcker, 1946, III, s. 666, nederst, hvor den daværende ejer Aage Carstensen oplyste, at hans gård var opført i 1885. Ved udflytningen blot matrikel 35. I brandprotokollen kaldes den nybyggede gård Heldalegården.

Peder Hansen Keling var den første ejer på den udflyttede gård.

Kehlinggård Vest på topografisk kort fra 1953-76.

Kehlinggård Vest set fra syd. Ariel luftfoto 1986.