Farøvej 20

Gården på Farøvej 20, matr 20e, på et luftfoto fra 1939. Ifølge Spilckers oversigt fra 1946 på 21 tdr. land, opført i 1908. Blandt de tidligere ejere kan nævnes Marius Johannes Larsen Allerup og hans kone Vera Allerup, datter af karetmager Georg Hansen i Smedestræde. De overtog gården i 1927. Besætningen var på 2 heste, 15 stk. hornkvæg og 10 svin.

Og her på et luftfoto fra 1952.