Liberale erhverv

Ved liberale erhverv forstås selvstændig erhvervsvirksomhed, der ikke beskæftiger sig med produktion eller salg af varer, men med forskellige former for serviceydelser. Udøvelsen kræver ofte en særlig uddannelse og offentlig autorisation.

Det er f.eks. advokater, læger, dyrlæger, tandlæger, sygeplejersker, jordemødre, fysioterapeuter, psykologer, landinspektører, revisorer, ejendomsmæglere, translatører, civilingeniører og arkitekter. Kun et fåtal af disse erhverv har været repræsenteret på Bogø.

Udenbys sagførere og revisorer holdt lejlighedsvis konsultation på Bogø Gæstgivergård.

Revisorbistand på kroen. Annonce i Lolland-Falsters Folketidende, 24. januar 1939.