::หน้าแรก::

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

::ข่าวประชาสัมพันธ์:: | ดูเพิ่มเติม>>

ตรวจสอบรายชื่อและห้องเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ตรวจสอบรายชื่อและห้องเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่

https://drive.google.com/file/d/12k-eGQnF1DXaDHr3-Wogq06Sefao_Qi2/view?usp=sharing

:ประกาศ:: เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563

ตรวจสอบห้องสอบตามแผนผัง การสอบคัดห้องนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ตรวจสอบห้องสอบตามแผนผัง การสอบคัดห้องนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่ https://drive.google.com/file/d/1tQuSUyopxu5-5H7qp-9duLIwNMINBbRz/view?usp=sharing

:ประกาศ:: เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบคัดห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบคัดห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่

https://drive.google.com/file/d/1DeVU73PhmLddJSSN_dEmoRwnItk40Min/view?usp=sharing

:ประกาศ:: เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563

แถลงการณ์ รมว.ศธ.การจัดการเรียนการสอนช่วง COVID-19 ครั้งที่ 2

แถลงการณ์ รมว.ศธ.การจัดการเรียนการสอนช่วง COVID-19 ครั้งที่ 2

แถลงการณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการการจัดการเรียนการสอนช่วง COVID-19 ครั้งที่ 2 (ในกรณีที่ไม่สามารถทำการเรียนการสอน ที่โรงเรียนได้ในวันที่ 1 ก.ค 2563)

สวัสดีครับ ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา สื่อมวลชนและประชาชนทุกคนครับ ต่อเนื่องจากแถลงการณ์ในครั้งที่ 1 วันนี้ผมมาอัปเดตความก้าวหน้าในการเตรียมตัวเพื่อให้การเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้เป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และที่สำคัญตั้งอยู่บนความปลอดภัยสูงสุดของลูกหลานเราครับ

ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันว่า นี่เป็นการจัดการเรียนการสอนในสภาวะที่ไม่ปกติ ในพื้นที่ยังมีความไม่ปลอดภัย ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ โดยผมและบุคลากรกระทรวงศึกษาฯ ทุกคน ได้พยายามสุดความสามารถเพื่อให้มั่นใจได้ว่า

การเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเท่าเทียมกัน เพราะ “การเรียนรู้นำการศึกษา” โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้


::ประกาศ:: เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2563

ขอแสดงความยินดีกับผลคะแนน O-NET ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับผลคะแนน O-NET ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ได้แก่ 1.เด็กหญิงกันติชา แก้วอร่าม คะแนนเต็ม 100 คะแนน และคะแนนสูงสุด (TOP) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2.เด็กหญิงสวิตตา กำแก้ว คะแนนสูงสุด (TOP) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 3.เด็กหญิงปุณยาพร เจริญยุทธ คะแนนสูงสุด (TOP) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนักเรียนที่มีผลคะแนนรวมทุกรายวิชา 10 อันดับแรก (TOP 10)


::ประกาศ:: เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563

::ข่าวกิจกรรมภายใน/ภายนอก:: | ดูเพิ่มเติม>>

ขอส่งมอบกำลังใจให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมเพื่อจัดหาอุปกรณ์การป้องกันควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

โรงเรียนบ้านหนองแสง นำโดยท่าน ผอ.จิรัญญา จันทนา พร้อมด้วยคณะครู ส่งมอบกำลังใจโดยมอบเงิน 11,500 บาท แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เพื่อจัดหาอุปกรณ์การป้องกันควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล #COVID-19 คนไทยต้องรอดพ้น#::ประกาศ:: เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563

ขอส่งกำลังใจให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

โรงเรียนบ้านหนองแสง นำโดยท่าน ผอ.จิรัญญา จันทนา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ขอส่งกำลังใจให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19


::ประกาศ:: เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านหนองแสง ดำเนินการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 นำโดยท่าน ผอ.จิรัญญา จันทนา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนสายชั้นต่างๆ WE ARE NONGSANG...CONGRATULATIONS!2020 "การเริ่มเป็นเรื่องยาก...แต่การก้าวต่อไปเป็นเรื่องยากกว่า ทางเดียวที่จะถึงเส้นชัย...คือก้าวต่อไปข้างหน้า"

#เราไม่ได้พบกันเพื่อจาก_แต่เราพบกันเพื่อจดจำ


::ประกาศ:: เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563

Bannongsang School | Moo. 7 Bun Chan Road, Tambon Mueang Det, Amphoe Det Udom, Province Ubon Ratchathani 34160 | Tel : 045-361382, 091-0196195 , 0661502250 , 086-2527867 | E-mail : bns.detudom@gmail.com

โรงเรียนบ้านหนองแสง | หมู่ 7 ถนนบุญจันทร์ ตำบลมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 | โทรศัพท์ : 045-361382, 091-0196195 , 0661502250 , 086-2527867 | อีเมล : bns.detudom@gmail.com

Designed by : Mr.Pisit Saengthong E-mail : krumathubon@gmail.com Website : Krumathubon :: Baankru Tutor