ERKEL FERENC: BÁNK BÁN

160 évvel ezelőtt, 1861. március 9-én mutatták be Erkel Ferenc Bánk bán című operáját.

A Békés Megyei Könyvtár ezzel a kiállítással emlékezik a jeles napra.

A zeneszerző

Erkel Ferenc (Canzi Ágoston litográfiája, 1861)

Erkel Ferenc (Gyula, 1810. november 7. – Budapest, 1893. június 15.) zeneszerző, zongoraművész, karnagy, zenepedagógus. A magyar zenei romantika egyik legnagyobb mestere, a magyar nemzeti opera megteremtője.


Zongora- és zeneelméleti tanulmányait szülővárosában apja és nagyapja, valamint Czingulszky Simon, lengyel származású muzsikus irányításával kezdte. 1822-ben a pozsonyi bencés gimnáziumban tanult tovább, ahol Klein Henrik zeneszerző lett a mestere.

1827 és 1834 között Kolozsvárott zenetanárként működött, emellett zongoraművészként hangversenyeket adott, komponált. 1834-ben Pesten telepedett le: a Magyar Színjátszó Társaság, majd a Pesti Német Színház karmestere lett. A színházi munka mellett ígéretes sikereket aratott zongoraművészként is.

1838-tól a Pesti Magyar Színházhoz (későbbi Nemzeti Színház) szerződött. A színház keretein belül működő operatársulat vezető karnagya, majd főzeneigazgatója lett. 1840-ben itt mutatták be első operáját, a Bátori Máriát, melyet a kor első nemzeti operaként ünnepelt. 1844-ben megszületett második operája, a Hunyadi László, mely hatalmas sikert aratott. Még ebben az évben megnyerte Kölcsey Ferenc Hymnus című költeményének megzenésítésére kiírt pályázatot.

Az ötvenes években komponálta legjelentősebb operáját, a Bánk bánt, amelyet 1861-ben mutattak be. Az opera Erkel Ferenc életművének egyik kiemelkedő alkotása. 1884. szeptember 27-én, az újonnan épült Magyar Királyi Operaház ünnepélyes megnyitó díszelőadásán is felhangzott a mű.

Erkel jelentős érdemeket szerzett a főváros hangversenyéletének fellendítésében is: 1853-ban tevékenyen részt vett a Filharmóniai Társaság szervezésében, alapításában, 1874-ig a társaság zenekarának vezető karnagya volt. 1875-ben közreműködött az Országos Magyar Királyi Zeneakadémia megalapításában, melynek igazgatója és zongoratanára volt nyugdíjba vonulásáig.A fenségestől kezdve a népiességig, a paloták komoly méltóságától, a tragikum gyászától elkezdve a puszták méla ábrándozásáig, mindent feltalálunk eszményítve Erkel dalműveiben, ami magyar, ami a miénk. Ez örökíti meg Erkel alkotásait, míg magyar él, míg a magyar haza áll.”

(Jókai Mór)


Az ősbemutató

A Bánk bán megzenésítésének terve először 1844-ben, nem sokkal a Hunyadi László kedvező fogadtatású bemutatója után merült fel Erkelben. A partitúra 1859-re készen állt, de a bizonytalan politikai helyzet (szabadságharc bukása utáni önkényuralom időszaka) még nem volt alkalmas a hazafias érzelmű mű előadására. Végül 1861-re tűzték ki az opera bemutatását. Január 6-án, a Nemzeti Múzeum dísztermében még csak a Tisza-parti jelenet hangzott fel, március 9-én azonban már a teljes művet hallhatta a nagyközönség a Nemzeti Színházban. Az opera szövegkönyvét Katona József azonos című drámája alapján Egressy Béni írta, az előadást Szigligeti Ede rendezte. A hatalmas sikert hozó premieren maga a zeneszerző, Erkel Ferenc vezényelt és a vezető hazai énekesek működtek közre: a címszerepet Ellinger József, Melindát Hollósy Kornélia, Petúrt Füredi Mihály, Gertrúdot Hofbauer Zsófia, a király szerepét Bignio Lajos énekelte.

Nemzeti Színház (Alt Rudolf rajza, Franz Sandmann színezett litográfiája)


A bemutató színlapja (1861)


A szövegkönyvíró és a rendező

Egressy Béni (Ismeretlen mester litográfiája)

Egressy Béni (1814-1851) a reformkor legtermékenyebb és legnépszerűbb dalszerzője, a "magyar nóta atyja".

Elsőként zenésített meg Petőfi-verseket. 1843-ban Vörösmarty Mihály Szózat című költeményének megzenésítésére kiírt pályázaton az ő műve nyert. Zenés és prózai színdarabok, operaszövegkönyvek magyarra fordításával is foglakozott. Nemcsak a Bánk bán szövegkönyvét írta meg, hanem Erkel Ferenc másik két operájának (Bátori Mária, Hunyadi László) librettója is az ő nevéhez fűződik.


Szigligeti Ede (Barabás Miklós litográfiája, 1844)

Szigligeti Ede (1814-1878) drámaíró, színpadi rendező, dramaturg.

Pályáját színészként kezdte, majd színpadi író lett: első színdarabját 1834-ben alkotta meg. Rendkívül termékeny drámaíró volt, negyven éves pályafutása alatt több mint száz színművet írt. Egyik legismertebb vígjátéka a Liliomfi. Korának legnépszerűbb magyar színpadi szerzője volt: darabjait rendszeresen játszották, volt olyan évad, amikor a Nemzeti Színház műsorán hét színdarabja is szerepelt.

Melinda szerepében Hollósy Kornélia magyar opera-énekesnő

Hollósy Kornélia (1827-1890) korának egyik legismertebb és legsikeresebb művésznője volt. A korabeli sajtóban "magyar csalogány"-nak nevezett énekesnő Erkel Ferenc egyik kedvenc primadonnája volt: a Hunyadi László című opera 3. felvonásában felhangzó, utólag a partitúrába illesztett áriát Erkel neki ajánlotta.

19 évesen lépett először színpadra: Korfun Verdi Ernani című operájának Elvira szerepében debütált. 1846-tól a pesti Nemzeti Színház tagja volt, de pályafutása során külföldi operaházakban is vállalt vendégszereplést. 1862-ben búcsúzott a színpadtól Erkel Bánk bán-jának Melinda szerepében. Visszavonulásakor színpadi ruháit szegényebb színésznőknek ajándékozta. Utána férje, Lonovics József dombegyházi birtokára költözött.

Hollósy Kornélia (Kovács Mihály festménye, 1860)

A címszerepben Ellinger József operaénekes

Ellinger József (1820-1891) korának egyik legnépszerűbb operaénekese, nemzetközi hírű énekművésze volt, "bámulatosan erős hangjáról, pedig azt hitték, hogy elpusztíthatatlan" - írta róla a Vasárnapi Ujság.

Karénekesként kezdte pályafutását, majd később mint szóló tenorista első sikereit német színpadokon aratta. 1851-ben a müncheni udvari operában vendégszerepelt, ahol Lajos bajor királytól kitüntetést kapott. 1855-től 1861-ig a pesti Nemzeti Színház énekművésze volt, majd Rotterdamba szerződött. Az Európa-szerte ünnepelt tenorista 1866-tól visszatért a Nemzeti Színházhoz, ahol több mint ezer alakalommal lépett színpadra. Erkel operáinak minden tenorszerepét megformálta, emellett nagy sikerrel alakította Tannhäuser, Don Carlos szerepét is. 1880-ban vett búcsút az operaszínpadtól.

Ellinger József (Barabás Miklós litográfiája, 1854)

II. Endre szerepében

Bignio Lajos

(Rusz Károly metszete)

Gertrúd királyné szerepében

Hofbauer Zsófia

(Strohmayer litográfiája, 1860)

Petúr bán szerepében

Füredi Mihály

(Barabás Miklós litográfiája, 1846)

Tiborc szerepében

Kőszeghy Károly

(Pollák Zsigmond metszete)

A Vasárnapi Ujság cikke a premierről


Tisza-parti jelenet a Bánk bán című operábólKépek jegyzéke:

Erkel Ferenc portréja Györgyi (Giergl) Alajos festménye (a fejlécben ) - Forrás: Képzőművészet Magyarországon (https://www.hung-art.hu/frames.html?/magyar/g/gyorgyi/muvek/erkel.html)

Erkel Ferenc (Canzi Ágoston litográfiája, 1861) - (Forrás: "Szikrát dobott a nemzet szívébe" : Erkel Ferenc három operája. Szerk. Gupcsó Ágnes. Budapest : MTA Zenetudományi Intézet : Rózsavölgyi és Társa, 2011)

Nemzeti Színház (Alt Rudolf rajza, Franz Sandmann színezett litográfiája) - (Forrás: Nemzeti Színház emlékkönyv. Összeállította Gajdó Tamás. Budapest : Korona Kiadó, 2002)

A bemutató színlapja - (Forrás: "Szikrát dobott a nemzet szívébe" : Erkel Ferenc három operája. Szerk. Gupcsó Ágnes. Budapest : MTA Zenetudományi Intézet : Rózsavölgyi és Társa, 2011)

Egressy Béni (Ismeretlen mester litográfiája) - (Forrás: "Szikrát dobott a nemzet szívébe" : Erkel Ferenc három operája. Szerk. Gupcsó Ágnes. Budapest : MTA Zenetudományi Intézet : Rózsavölgyi és Társa, 2011)

Szigligeti Ede (Barabás Miklós litográfiája, 1844) - (Forrás: "Szikrát dobott a nemzet szívébe" : Erkel Ferenc három operája. Szerk. Gupcsó Ágnes. Budapest : MTA Zenetudományi Intézet : Rózsavölgyi és Társa, 2011)

Hollósy Kornélia (Kovács Mihály festménye, 1860) - (Forrás: Wikipédia)

Ellinger József (Barabás Miklós litográfiája, 1854) - (Forrás: Wikipédia)

II. Endre szerepében Bignio Lajos (Rusz Károly metszete) - (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1872. április 7.)

Gertrúd királyné szerepében Hofbauer Zsófia (Strohmayer litográfiája, 1860) - (Forrás: Erkel Ferencz emlékkönyv. Szerk. Fabó Bertalan. Budapest : Pátria, 1910)

Petúr bán szerepében Füredy Mihály (Barabás Miklós litográfiája, 1846) - (Forrás: Wikipédia)

Tiborc szerepében Kőszeghy Károly (Pollák Zsigmond metszete) - (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. november 14.)

A Vasárnapi Ujság cikke a premierről - (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. március 17.)

Tisza-parti jelenet a Bánk bán című operából - (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. december 22.)


Felhasznált irodalom:

erkel.oszk.hu

Magyar nagylexikon. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1993-2004

Magyar színházművészeti lexikon. Főszerk. Székely György]. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1994

Magyar színművészeti lexikon : a magyar színjátszás és drámairodalom enciklopédiája. Szerk. Schöpflin Aladár. Budapest : Országos Színészegyesület és Nyugdíjintézete, [1929-1931]

A Nemzeti Színház 150 éve. Szerk. Kerényi Ferenc. Budapest : Gondolat, 1987

Pintér Jenő magyar irodalomtörténete. 6. köt. A magyar irodalom a XIX. század második harmadában. Budapest : Magyar Irodalomtörténeti Társaság, 1933

"Szikrát dobott a nemzet szívébe" : Erkel Ferenc három operája. Szerk. Gupcsó Ágnes. Budapest : MTA Zenetudományi Intézet : Rózsavölgyi és Társa, 2011

Új magyar életrajzi lexikon. Főszerk. Markó László. Budapest : Magyar Könyvklub, 2001-2007

Winkler Gábor: Barangolás az operák világában kezdőknek, haladóknak és megszállottaknak. 1. kötet. Budapest : Tudomány Kiadó, 2004
Békés Megyei Könyvtár | konyvtar.bmk.hu | bmk@bmk.hu | www.facebook.com/bekesmegyeikonyvtar | Utolsó módosítás: 2021. március 7.