Bloedverdunners
in de Tandheelkunde

Tandartsen worden alsmaar meer geconfronteerd met patiënten die bloedverdunners innemen. Wat is het beste beleid omtrent antitrombotica bij tandheelkundige ingrepen?

Deze site maakt je wegwijs!

Het is uiterst belangrijk om correct om te gaan met bloedverdunners bij ingrepen. Enerzijds omdat het onnodig onderbreken van deze medicatie kan leiden tot ernstige cardiovasculaire complicaties, zoals een beroerte of hartinfarct. Anderzijds omdat het risico op bloedingen zo laag mogelijk dient gehouden te worden. Daarom stelden de diensten Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) en Hart- en Vaatziekten van UZ Leuven een praktische, evidence-based richtlijn op voor het management van antitrombotica in de tandartspraktijk en ambulante MKA-setting.

OVERZICHT van de ANTITROMBOTICA

De antitrombotica bestaan uit twee grote categorieën: de anticoagulantia, die inwerken op de stollingsfactoren, en de antiaggregantia, die de werking van de bloedplaatjes inhiberen. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste geneesmiddelen en hun indicaties.

Geneesmiddelen

Voornaamste indicaties

Vitamine K antagonisten (VKA):

Marcoumar®, Sintrom®, Marevan®

  • Preventie van beroerte bij patiënten met voorkamerfibrillatie (VKF)

  • Behandeling en preventie van longembolie en diepe veneuze trombose (DVT)

  • Preventie van kunstkleptrombose

Nieuwe orale anticoagulantia (NOAC):

Xarelto®, Eliquis®, Pradaxa®, Lixiana®

  • Preventie van beroerte bij patiënten met voorkamerfibrillatie (VKF)

  • Behandeling en preventie van longembolie en diepe veneuze trombose (DVT)

Acetylsalicylzuur:

Aspirine®, Asaflow®, Cardio-Aspirine®

  • Levenslang bij patiënten met een hoog cardiovasculair risico

  • Na een beroerte, hartinfarct of stentimplantatie

P2Y12-inhibitoren:

Plavix®, Brilique®, Efient®

  • Na een recent hartinfarct (gedurende 1 jaar)

  • Na een coronaire stentimplantatie (gedurende 1 - 6 maanden)