Blockchain Forum ry

Luettelo lohkoketjualan toimijoista ja hankkeista Suomessa
List of blockchain activites in Finland
päivitetty/updated 21.5.2022

Helsinki Ethereum MeetUp


Blockchain Forum ry

Yhdistyksen tarkoituksena on koota yhteen lohkoketjualan toimijat Suomessa ja edistää alan verkostoitumista niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Tavoitteena on nostaa Suomi kansainvälisesti merkittäväksi toimijaksi lohkoketjuteknologian hyödyntämisessä. Yhdityksen toimintaan kuuluu tapahtumien järjestäminen, tiedotus, koulutus, tutkimus sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

Yhdistys on perustettu 1.3.2017. Sen näkyvintä toimintaa ovat olleet Blockchain Summit Helsinki -tapahtumat. Vuonna 2021 Summit-toiminta eriytettiin Helsinki Blockchain Center Oy:lle.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityishenkilö tai yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Yksityishenkilön liittymismaksu on 20 €.

Toimihenkilöt 2022

  • puheenjohtaja Mikko Valjakka

  • hallituksen jäsenet Markus Lehtonen, Jussi Simolin, Pertti Reponen (varalla)

  • maaedustukset: Tatu Luuk (Viro)

Jäsenyys

Blockchain Forum ry (registrated association) brings together blockchain activities in Finland, and to provide both domestic and international networking
opportunities. Activities of the association include events and conferences, publications, training, research, and lobbying.

Contact: chairman Mikko Valjakka * Join: application form / fee 20 €

LinkedIn * Telegram