กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

(Department of Physical Education, Banbuakkhang school)

โรงเรียนบ้านบวกค้าง

ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนบ้านบวกค้าง

สามารถติดตามข่าวสาร การส่งงาน ข้อมูลการเรียน การบรรยายได้ที่นี่

ข่าวสาร/ประกาศ

  • ผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
  • รายงานค่า BMI นักเรียน ปีการศึกษา 2560