ZESPÓŁ PRZETWARZANIA I ANALIZY SYGNAŁÓW BIOMEDYCZNYCH

Interfejs Mózg-komputer

Autorskie rozwiązania z zakresu komunikacji bezpośredniej mózg-komputer. Nasze rozwiązania bazują na potencjałach P300, SSVEP, ERD/S.

Detekcja ognisk Epileptycznych

Analiza sygnału EEG i ECoG z zastosowaniem zaawansowanych metod przetwarzania umożliwia automatyczną i precyzyjną detekcję wyładowań padaczkorodnych.

Rozpoznawanie emocji

Analiza sygnałów EEG, EKG, GSR, okulograficznych typu eye-tracking, obrazu twarzy oraz mowy na użytek neuromarektingu.

Wykrywanie objawów zmęczenia kierowców

Analiza obrazu z kamery oraz sygnałów bio-fizjologicznych umożliwia badanie predyspozycji i zmęczenia użytkownika.

Analiza zachowania użytkownika

Monitorowanie zachowania użytkownika z zastosowaniem najnowszej aparatury do pomiarów bio-fizjologicznych oraz akcelerometrów umożliwia rozpoznanie jego zachowania.

diagnostyka bólu

Metody i opracowane stanowisko pozwalają na ocenę stopnia przeżywanych emocji i diagnostykę odczuwalnego bólu.

PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE

Współpracujemy w zakresie opracowania metod przetwarzania, analizy i klasyfikacji sygnałów oraz systemów wspomagania diagnostyki.

Publikacje W Renomowanych czasopismach

Wyniki wybranych badań publikujemy w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

Zapraszamy do współpracy

Zapraszamy do współpracy innowacyjne firmy!

Studentów zapraszamy do naszego zespołu!

Kontakt

Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej

Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych

ul. Koszykowa 75

00-662 Warszawa

marcin.kolodziej@ee.pw.edu.pl