BIOLOGY LESSONS

Тест по дисциплината „Молекулярна Биология“

Уважаеми студенти,

Молим да се запознаете с основните правила за предстоящият изпит по дисциплината!

За по-коректното провеждане на изпита ви молим да оставите всякакъв вид комуникационна техника извън обсега на работното поле. Откриването на такава след започване на изпита е предпоставка за вашето принудително отстраняване!

Едиствените лични принадлежности в обсега на работното поле могат да бъдат химикал, студентска книжка и бутилка вода! Не се позволява използването на допълнителни листи, тефтери, конспект и т.н. Заснемането или копирането на даденият ви тест с какъвто и да било похват е предпоставка за административно наказание!

След започване на изпита, излизането извън аудиторията е недопустимо, освен при доброволното ви отказване и/или завършване на теста за по-кратък от предвиденият срок!

Тестът се състои от 60 въпроса, като определеното време за отговор на всеки от тях е общо 60 минути. Безпристрастното оценяване на направеният от вас тест налага използването на предварително изготвени шаблони за проверка. За тази цел ви молим да не драскате върху теста, а да нанасяте отговорите си върху предварително подготвеният формуляр!!!

Правилният отговор на всеки въпрос е само един!

След приключване на изпита ви молим да приберете всички листи в даденият ви плик заедно със студентската си книжка и да ги оставите на работното си място!

Скалата за оценяване е както следва:

За оценка Слаб 2.00 – познания върху 0% - 59% от целия материал (от 0 до 35 верни отговора).

За оценка Среден 3.00 – познания върху 60% - 65% от целия материал (от 36 до 39 верни отговора).

За оценка Добър 4.00 – познания върху 66-74% от целия материал (от 40 до 44 верни отговора).

За оценка Мн. добър 5.00 – познания върху 75-90% от целия материал (от 45 до 54 верни отговора).

За оценка Отличен 6.00 – познания над 91% от целия материал (от 55 до 60 верни отговора).

Всеки опит за преписване, подсказване и използване на какъвто и да било нечестен приом е повод за вашето принудително отстраняване!!!

Желаем ви успех!