BIOLOGY LESSONS

Д-р Цветослав Койнарски

Тракийски Университет, Ветеринарномедицински Факултет,

Катедра Генетика и Молекулярна биология,

6000 Стара Загора - Студентски град, България

e-mail: tkoynarski@gmail.com