BIOLOGY LESSONS

Д-р Цветослав Койнарски DVM, MSc, PhD

Главен асистент по Генетика и Молекулярна Биология към катедра "Генетика" на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски Университет - гр. Стара загора

Образование:

  • Магистър по "Ветеринарна Медицина"
  • Магистър по "Молекулярна Биология и биотехнологии"
  • Доктор по научната специалност "Генетика"

Научни интереси:

Изследвания върху наследствента устойчвост на животните към заразни заболявания, търсене на генетични маркери за ранна диагностика на наследствени заболявания. Използване на рекомбинантните ДНК технологии като механизъм за създаване на устойчиви на екстремни условия организми.

Специализации:

  • Iowa State University. College of Veterinary Medicine, USA - 2006
  • University of Cambridge, Department of Veterinary Medicine, UK - 2007
  • Animal Genetics in Microsatellite Analyses and Sequencing by IAEA, Austria - 2010
  • Basics in molecular biology, Borstel, Germany - 2010
  • European Regional Training Course on Rapid and Confirmatory Diagnosis of Avian Influenza H7N9, IAEA, Austria - 2013
  • Norman E. Borlaug International Agricultural Science and Technology Fellowship Program, Texas, USA - 2013