BIN PALOKE : SAMEN STERK EN VEILIG

Samen verhogen wij de leefkwaliteit van onze buurt

WAT is een BUURT-INFORMATIE-NETWERK (=BIN) ?

Een BIN :

  • is een gestructureerde samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie binnen een bepaalde buurt. De drie actoren van het project zijn telkens de burgers (meewerken), een coördinator (leiding geven) en de lokale politie (overleggen).

  • is wettelijk omkaderd (zie CHARTER)

WAAROM een BIN oprichten ?

Omdat wij als doel hebben - samen en voor al de bewoners uit onze buurt in Dilbeek - :

  1. het veiligheidsgevoel te verhogen

  2. de sociale cohesie te versterken

  3. het bewustzijn van criminaliteitspreventie te verhogen

  4. de criminaliteit te voorkomen

  5. de samenwerking tussen burger, politie en gemeente op het vlak van informatieuitwisseling te versterken.

Deze doelstellingen zullen bereikt worden door preventiemaatregelen aan te moedigen, via diefstalpreventief advies (aangeboden door de gemeente) en door het verhogen van de aangifte- en meldingsbereidheid. Het BIN is er gekomen op initiatief van een aantal inwoners.

Structuur van deze website

WERKING : hoe gebeurt de samenwerking tussen politie en de burgers (leden van BIN)

LID WORDEN : hoe kan je lid worden (formulier) en wat houdt dat in

BUURT : in samenspraak met de gemeente Dilbeek en de lokale politie is BIN PALOKE strikt geografisch afgebakend

ORGANISATIE : bij wie kan je terecht als je vragen hebt betreffende BIN PALOKE

CHARTER PALOKE : officiële informatie over BIN PALOKE