Lớp Revit Kiến Trúc

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Giới thiệu khóa học

Nếu bạn quyết định đầu tư REVIT làm công cụ thể hiện bản vẽ, thì đây là khóa học cho người mới bắt đầu.

Nội dung khóa học

PHẦN 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

TÀI LIỆU LỚP REVIT ARC CƠ BẢN

Bài 1 Giới thiệu các giải pháp công nghệ chuyên ngành kỹ thuật

Bài 2 Giới thiệu giải pháp Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR)

PHẦN 2 GIỚI THIỆU CÁC BƯỚC CƠ BẢN ĐẾN VỚI REVIT ARC

Bài 1 DỰNG HÌNH 3D TỪ CAD 2D

Bài 2 DỰNG KẾT CẤU 15 TẦNG

BÀI 3 DỰNG MÁI CĂN BẢN

PHẦN 3 HƯỚNG DẪN TẠO CÁC KIẾN TRÚC NÂNG CAO

BÀI 4 THAO TÁC CHỈNH SỬA MÁI NÂNG CAO

Bài 5 THAO TÁC TƯỜNG VÀ CHỈ LỒI LÕM

Bài 6 TẠI KHỐI MASS CĂN BẢN

BÀI 7 TẠO KHỐI MASS NÂNG CAO

BÀI 8 THAO TÁC MẶT ĐỊA HÌNH

PHẦN 4 HƯỚNG DẪN TẠO CÁC FAMILY KIẾN TRÚC

BÀI 9 CHẾ FAMILY CƠ BẢN

BÀI 10 CHẾ FAMILY CỬA SỔ

BÀI 11 CHẾ FAMILY CỬA 1 CÁNH

PHẦN 5 HƯỚNG DẪN CÁCH QUẢN LÝ KHI TRIỂN KHAI REVIT

BÀI 12 LÀM VIỆC THEO NHÓM

BÀI 13 BÓC TÁCH KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ

BÀI 14 CÁCH XÂY DỰNG BẢN VẼ TRONG REVIT