Lớp Mô Phỏng CFD Simulation

Carousel imageCarousel imageCarousel image

lợi ích của khóa học

KHÓA HỌC MÔ PHỎNG TÍNH TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC - CFD SIMULATION CƠ BẢN (PHIÊN BẢN 2018 - HÃNG AUTODESK) - TẶNG KÈM NHIỀU TÀI LIỆU NHƯ GIÁO TRÌNH HỌC, THƯ VIỆN MÔ HÌNH 3D, TÀI LIỆU THAM KHẢO, ...

PHẦN MỀM CFD SIMULATION LÀ PHẦN MỀM MÔ PHỎNG TÍNH TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC CHO LĨNH VỰC THIẾT KẾ BỀN VỮNG, NĂNG LƯỢNG XANH, CÔNG TRÌNH XANH, ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, THÔNG GIÓ TẦNG HẦM, CƠ KHÍ ... NGOÀI RA CÒN ĐƯỢC ỨNG NHIỀU LĨNH VỰC KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN KỸ THUẬT.

LỢI ÍCH KHÓA HỌC: BẠN SẼ CÓ MỨC LƯƠNG KHÔNG NGỜ TỚI TỪ VIỆC THÀNH THẠO VIỆC MÔ PHỎNG CFD

1. Nắm được cách thức xây dựng bài toán mô phỏng

2. Triển khai được các công tác tối ưu hóa mô hình trước khi đưa vào môi trường mô phỏng

3. Thực hiện việc khai báo các dạng vật liệu , điều kiện biên , phân bố lưới và cách thức giải quyết bài toán mô phỏng .

4. Thực hiện việc show các kết quả trong môi trường 3D , nhiều dạng hiển thị đa dạng và dễ nhìn, xuất video diễn hoạt quá trình mô phỏng.

5. Xuất bản báo cáo kết quả mô phỏng một cách nhanh chóng

6. Đặc biệt tài liệu cung cấp trong suốt khoá học bao gồm file pdf , video / tiếng anh và tiếng việt dễ học dễ làm theo.

Chúc các bạn thành công !

Nội dung khóa học

GIỚI THIỆU VỀ CFD

BPV - GIỚI THIỆU VỀ CFD

PHẦN 1: VALVE

Hướng dẫn mô phỏng vận tốc chảy qua Valve

PHẦN 2: CENTRIFUGAL PUMP

Hướng dẫn mô phỏng Centrifugal Pump

PHẦN 3: FAUCET

Hướng dẫn mô phỏng Faucet

PHẦN 4: VILOSITY IN PIPE

Hướng dẫn mô phỏng Vilosity in pipe

PHẦN 5: MAINFOLD

Hướng dẫn mô phỏng Mainford

PHẦN 6: SOLAR HEATING

Hướng dẫn mô phỏng Solar heating

PHẦN 7: HUMAN COMFORT VENTILATION

Hướng dẫn mô phỏng Human comfort ventilation

PHẦN 8: AXIAL CHECK VALVE ( MOTION )

Hướng dẫn mô phỏng Axial check valve

PHẦN 9: HVAC AEC

Hướng dẫn mô phỏng HVAC AEC

PHẦN 10: ELECTRONICS COOLING

Hướng dẫn mô phỏng Electronics cooling